fredag, juni 14, 2013


Kongshaug får statsstøtte likevel
Fredag bråsnudde de rødgrønne partiene og gir 3,3 millioner til kristent musikkgymnas.
HURRA for Kongshaug, og tusen takk Kristin forat du høyrde på oss :-)

torsdag, juni 06, 2013

Ei bøn til kunnskaps departementet

Kjære Statsråd Kristin.
Kvifor tok du vekk likebehandlingstilskotet på 3 millionar til Kongshaug, berre med eit pennestrøk ?
Kva har eigentleg skjedd ?
Kvifor skal ikkje Kongshaug få eit ekstra tilskot til musikk, når toppidrettsgymnaset får det til idrett?
Kva er det som gjer at ein kuttar midt i eit skuleår ?
Kvifor kan du ikkje få tilskotet på plass att no når du ar fått gd kjennskap til kva dette betyr for skulen, og for den einskilde elev og at det som har skjedd skaper uforutsigbarhet for skulen.
Eg kjenner til at stortingsrepresentanter både i Ap, Sp ynskjernat tilskotet sal inn att, og eg eit at også opposisjonen vil dette.
Kan du ikkje kjære Kristin bruke pennen din, skrive talet inn att i revidert budsjett 2013, så vil du glede mange, og gjenopprette rettferd og likebehandling .
Kjære Statsråd Krstin :
Lytt til Kongshaug Musikkgymnas, og hugs " det er ingen skam å snu ".
Vi venter på eit gledebodskap i revidert, please...Kristin


laurdag, mars 19, 2011

HØG AKTIVITET

Ups..det er ikkje kvar dag eg får oppdatert bloggen min, så no ser eg det er på tide. Kva er min unnskyldning for det spør du kanskje?? Har vel ingen annen forklaring enn at eg må skulda på høg aktivitet. Det skjer så mykje her i kommunen vår, og det er flott for då er det vekst, utvikling og giv. For tida jobbar eg mykje med både saka som gjeld luftspennet i Nordhordland, førebuingar til ulike møter som gjeld næringslivet vårt, poltiske utvalsmøter, arealdelen i kommuneplanen, samfunnsdelen, snøggbåt mellom Knarvik/Frekhaug - Bergen, samferdsleutfordringar på fylkesvegane spesielt, Lindås idretts og kulturpark osv... Dei siste dagane har eg vore med på svært kjekke og viktige arrangement. Årsmøte i Hordaland bondelag som var på Westalnad hotell. Der fekk eg opne og saman med leiar i levekår May Eva Sandvik så skreiv vi helsing på bodstikke pergamentet som no er på veg til Oslo og Stortinget! Landbruket er ei viktig næring og som vi alle er heilt avhengige av. Mat og drikke treng vi alle, og med eit godt landbruk så får vi og levande bygder og dette betyr mykje for all næringsutvikling enten det er olje og gass eller anna næring. Vi treng kvarandre, vi treng entrepenørskap også i landbruket med innovasjon og nye tankar og idear. Vi må setje mot i kvarandre, sjå moglegheiter og tenkje nytt. Så har eg fått vere med Christian reinshol - vår klimarådgjevar i kommunen til Solhaugen barnehage. DEn er no blitt eit MILJØFYRTÅRN, og det vert gjort eit flott arbeid i den barnehagen. Fredag 18.mars fekk eg også overrekt ein flott sjekk på heile 330.000 til klatrevegg i Lindås idretts og kulturpark. Gåva som er stor og viktig kjem frå Sanitetslaget på Lindås, og desse flotte, dyktige damene går i bresjen for folkehelsa i ordets rette forstand når dei ynskjer å dele desse pengene med Lindåsbygda og dei mange barn og unge. Så i dag har eg vore i Nordhordlandshallen. Der er det fotballcup, og kl 12 fekke eg dele ut Leif Øksnes Minnepris til ei flott dame frå Myksvoll - Samhald II-4H og TORUNN FESTE. Ho er ei ekte ildsjel og frivillig i bygda og gjer ein kjempeinnsats for mange der ute. Til veka er det politiske møter att, mange saker på dagsorden som vi må prøve å finne dei beste løysingane på og som får gode vedtak:) God helg til alle!!