fredag, oktober 31, 2008

Juvikstølen barnehage opnaOnsdag hadde vi formell opning av vår nye kommunale barnehage JUVIKSTØLEN. Ein 6 avdelings barnehage i flotte omgivelser med eit kompetent personell og leiing. Ein dag med fest og glede, klovebesøk og klipping av snor som denne gong var eit hoppetau! Eg og ei lita jente fekk den ære å klippe snora, og det var høgtid over seremonien! Etterpå var det pølsefest og smørbrød, kake og presanger! Her kjem eit lite utdrag frå talen min ved opninga. Så må de alle ha ei god helg.
Hei alle sammen, barn og voksne.
TALE:
I dag er det fest og glede i Juvikstølen barnehage. Gratulera med dagen alle sammen.
Ein stor og fin barnehage nesten midt i naturen, og allikevel heilt sentralt plassert.
Allerede etter bare ca 2 og ein halv månad med drift så ser det ut for meg at her er trivselen på topp i ein etterlengta barnehage for mange. Så er her og blitt kjempefint.
Når det nå blir vinter og surt og kaldt ute då er det godt å ha gode basar å vere inne på, men når dagane er fine så er det godt at ein har uteplass og leikeplass både rett utenfor barnehagen og ute i naturen.
Det er ikkje kvar dag at vi kan opne ein splitter ny barnehage i kommunen. Ein barnehage til glede for barna, foreldrene, men også ein viktig og god arbeidsplass for personalet.
Trives dei ansatte så trives barna!

Her i Juvikstølen barnehage er der alle forutsetningar for trivsel, kreativitet, utvikling og glede. Trygghet og trivsel er viktige element i ein barnehage, og kvar dag er like viktig.

Innholdet er det personalet som skaper i lag med barna og foreldrene, og innholdet er like viktig som gode bygningar, inventar og utstyr.

Ein stor dag er det, og ei stor glede for meg å vere her i lag med dykk alle.
Eg er sikker på at barna har det fint her med eit godt og utviklande pedagogisk tilbud og masse lek og utforsking.
Skal sjå det blir mange forskarar i framtida som starta sin karriere i Juvikstølen..ser der er masse spennande leker og saker og ting som kan tyde på det!

Lukke til og gratulera med dagen.

tysdag, oktober 28, 2008

TAKKNEMLIGHET


Idag skal eg vere veldig personleg. Forrige torsdag på veg til storhavnmøte i Bergen blir eg akutt dårleg på bussen. Hovudverk, ekstreme smerter som lyn frå klar himmel, heilt uventa. Kva skjer tenkjer eg..og besvimer. Ja, ei ekkel oppleving, men så kjem det : eg blir tatt hand om på ein fantastisk måte. Fyrst av bussjåføren som med stor omsut tilkaller hjelp og deretter helsevesenet. Ambulansen kjem fort til og med kyndig hjelp blir eg frakta til Haukeland Sjukehus. Jammen er vi heldige i vårt gode kjære fedreland Norge som har eit helsevesen som fungerer som er på plass når du treng det. Dyktige folk med stor kompetanse og ingen tilfeldigheter. Alt blir sjekka og etter ei natt på sjukehus blir det stadfesta at alt er iorden med meg. Ingen fare, og eg må ha hatt eit tilfelle av akutt migrene. Ja, alle kan me bli sjuke og alle blir me sårbare i ei slik situasjon. Til og med ordføraren kan bli sjuk, og når det skjer så plutseleg og noko dramatisk på bussen så er eg glad og takknemleg for at hjelpa er der. Eg blir audmjuk, eg blir stolt over å kunne seie TAKK. TAKK for hjelpa til sjåføren på bussen, TAKK til dyktige ambulansepersonell, TAKK til spesialisthelsetenesta på Haukeland, TAKK til alle gode vener, kollegaer i politikken som har tenkt på meg og kome med varme helsingar. Nå er eg heilt iorden att, heilt klar, frisk og rask og satsar på at denne migrenen var eit eingongstilfelle. Gler meg til kvar dag eg kan få virke som ordførar og jobbe med politikk på heiltid. For eit privilegium, eg er så heldig. Nå skal eg opne Juvikstølen barnehage imorgen. Gler meg som eit barn, ein flott barnehage med dyktig personell som set barna i høgsetet og gir gode opplevingar med godt pedagogisk innhald. Følg med på bloggen så får du talen min etter kvart.

søndag, oktober 19, 2008

Miljøvernminsteren på Mongstad


Så leste eg i BT at statsråd Solheim var på veg til Mongstad og Lindås kommune! Flott tenkte eg, no får eg møte han og då skal eg få ein samtale om ein del av dei utfordringane vi har i både Lindås og i Nordhordland. ja, vi har Mongstad og StatoilHydro og det er både fordel og ulempe. For ikkje å snakka om dei planlagte kraftlinjene frå Mongstad til Kollsnes som vil øydeleggje vårt sårbare kystlandskap samt at linjene går over Hopebygda. Mange av dei som bur på Hope måtte i si tid flytte frå Mongstadbygda pga industrien, no er dei utsette igjen. Kor mykje skal ei bygd tåle?? Vi ligg på Norgestoppen over CO2 utslepp i vår kommune, og der er nok eit gasskraftverk under planlegging ( BKK sitt...dei søkjer no konsesjon..) Planlagte kraftlinjer gjennom Modalen, Masfjorden og til Mongstad..Store utfordringar med klart mange ulemper står i kø...MEN: fekk eg noko invitasjon til å møte Solheim?? Nei, det fekk eg ikkje...ingen tok kontakt og det synes eg er svært skuffande. Mongstad med si " MÅNELANDING " eit område der det skjer så mykje, eit av nord Europas mest spanande stad akkurat no...så har altså ikkje statsråden tid til å verken helse på ordførar i vertskommunen Lindås ei heller tid til å snakke med ho om viktige miljøutfordringar. Eg er kjempeskuffa over dette og har og ytra det i lokalavisene. Slik er det....men eg gjev meg ikkje. Vi skal gjere det vi kan her i Nordhordland for å få eit møte med sentrale myndigheiter om bla kraftlinjene som er ei stor sak for oss. KRAFT VIL VI HA, MEN VI SKAL HA DEN I KABEL. God søndag!!

fredag, oktober 10, 2008

Mykje på ei veke...

Mykje har skjedd denne veka. Full fart, høgt tempo, mange viktige politiske saker i levekår, plan og miljø og formannskap. Forrige helg starta med koseleg 60 årslag for Kari Skår Sørheim i Masfjorden. Ho feira dagen sin på Fjon fjellkyrkje, ein flott kveld saman med ei flott dame som Kari. Perfect start på helga. Laurdagen opna eg psykiatridagane i Lindås. Vi hadde arrangement i Knarvik senter, og eg opna med sang og nokre ord samt var konfransier .Ein kjekk dag . Søndagen bar det i veg til Hundvin og kåringssjå. Her og opna eg familiedagen og vi hadde ein kjempekjekk dag. Mange aktiviteter, arrangørane var flinke og dyktige og eg er stolt over alt dei fekk til TUSEN TAKK for ein fin dag på Hundvin, eg kjem att neste år ( om eg får lov... ) Så har då veka gått til politiske møter. Vi er inne i budsjetttider, og vi har store utfordringar i kommunen. Formannskapet vedtok nytt finansreglement, og vi har no eit up to date reglement som er konaservativt og gjev grunnlag for tryggleik. Ikkje noko Terra fakter her i gården nei!! Ny politisk styringsstruktur var også oppe, og vi har jobba godt med det. Eigedomskatt på verk og bruk var eit tema samt kva skal vi satse på neste år. For KrF er trygg oppvekst med ein god og desentralisert skulestruktur eit viktig tema, men vi kan vere med neste år å iverksetje rullering av kommunedelplan for skulen nettopp for å sjå på både kvalitet i innhaldet og det bygningsmessige . Då må også skulestrukturen under lupa, men kva utfallet blir er heilt ope. Vi har heller ikkje starta arbeidet enno. Det skal mykje til før KrF er med på leggje ned skular, men vi skal ta ansvar og vi skal tørre å gå inn i debatten med eit ope sinn. Det blir spanande. På sønadag skal eg tale på eldrefesten i Lindås. Eg ser fram til å møta eldrerådet og ein feststemt eldrelyd. God helg.