fredag, oktober 16, 2009

Fredagstankar

Denne veka har gått altfor fort..folkemusikkveka, havnemøte, budsjettmøte, møte med samarbeidsutvalet på Haraldsplass sykehus og helse Bergen, regionrådsmøte..Mykje som skjer og mykje viktig å gripe fatt i. I går var det sleppekonsert med Kjersti Wiik og " KVILESTEINEN ".Ein nydeleg oppleving av høg kvalitet, religiøse folketonar frå heile Nordhordland no utgitt på CD. Kjersti tek vare på kulutrarven, kulturskatten på ein særs god måte. Eg er glad forat Lindås kommune har vore med på sponsing av denne CDen, slik at vi i kulturminneåret også kan få bevare songskatten - folkemusikken. No ikveld skal eg på konsert med Rune Alver og Inger Johanne Ektvedt, eg gler meg! Ellers går mine fredagstankar idag ut på dei mange henvendingar eg har hatt om overgang i ved Alversund skule. Alle var vi innstilt på ein undergang etter intens jobbing både administrativt og ikkje minst politisk. Trafikkutvalet og FAU ved skulen har i årevis jobba med å trygge skulevegen og kryssinga ved skulen, og no er vi langt på veg til å klare det. Økonomien er sikra, reguleringsarbeidet er ferdig, no skal det prosjekterast og byggast. MEN: så skjer det at vegvesenet meiner det er mest fagleg fornuftig og beste løysing å heller byggje overgang enn undergang. I plan og miljøutvalet var veivesenet tilstades og gjennomgjekk dette med grundig argumentasjon. Difor fall eit samrøystes utval ned på å innstille til kommunestyret ein overgang. Ein undergang slik eg heile tida trudde var fullt mogleg å få til viser seg å være svært vanskeleg, og då tenkjer eg : skal det estetiske vere viktigare enn tryggleiken til borna?? No har vi penger og høve til å få til noko sjølv om det blir noko anna me tenkte. Kanskje er det nestbest, men dog ei trygg løysing. Eg forstår godt at ein overgang kan bli estestisk dårleg, siktlinja forsvinn, og Alversund blir forstyrra synsmessig. Allikevel tenkjer eg at viss det er dette som er mogleg å få til fordi ein undergang er umogleg, iallefall ei svært dårleg løysing...då må me gå for ein overgang slik at vi kjem igong og borna får ein trygg skuleveg. Trafikken er aukande, borna blir fleire...kor lenge skal vi vente?? Trafikklys er inga løysing slik eg ser det, men ein overgang er det sidan undergang ikkje er lett å få til. Så må det vel finnast overgangar som er brukbare også estetisk?? Når vi skal i kommunestyre beslutte kva det blri så blir det tufta på eit fagleg grunnlag med hensyn til borna og trafikksikringa. Vel, mine fredagstankar blei springande...men GOD HELG alle saman og vel møtt på søndag kl. 18 i STRILATUN til festkonsert - avslutning folkemusikkveko:)

måndag, oktober 05, 2009

Nok ei rik helg på kultur

Denne helga var igjen ei god helg. Jammen skjer det mykje positivt i kommunen på kulturfronten. Heldige meg fekk denne helga vere med på konsert på Hundvin med Skodvin skulemusikk og EikangerBjørsvik Musikklag. Ein flott konsert, og ei stor bragd for Skodvin. Etter ein kort haust hadde dei allerede eit rikhaldig program og med ny dirigent! Henning Anundsen har no overtatt etter Knut Harald Rydland som har vore dirigent i mange mange år. EBML hadde og eit flott og feiande program der latinamerikanske rytmar engasjerte meg:) Fellesnummer og kaffi og kaker i pausen - fantastisk. Dette var altså fredag, og laurdag var eg på vårt STRILAMUSEUM der det var bokslepp av MIMRA. Eg fekk halde kåseri om min teknologiske soge..kjekt. Mykje folk var samla i regnværet, og det blei ei super markering av boksleppet. Så løp og kjøp MIMRA 09 - mange gode historier frå kommunen vår.