måndag, juli 05, 2010

Eit veganlegg for framtida

Så er det øyeblikk tid for å opne formelt veganlegget i Knarvik sentrum. I morgen kl. 12.oo skjer det, og eit godt og framtidsretta anlegg blir opna. Rundkøyring og kommuneveg, alt heng nøye saman, men ikkje minst rundkøyringa gjer no at vi får ei smidigare trafikkavvikling i Knarvik, samt at der er gjort grep på trafikksikring. Universell utforming er satt høgt, og eg håpar framkomelegheit no vert bra. Rundkøyringa er eit samarbeidsprosjekt mellom Knarvik senter AS, Statens vegvesen og Lindås kommune. Dette anlegget har vi forskotert med 15 millionar kroner. 10 mill.kjem frå nøringslivet v/ Knarvik senter AS og 5 mill. frå Lindås kommune. Knarvik senter AS har vore byggherre. Ellers så er det lagt ned betydeleg arbeid også i infrastruktur under bakken. Alt dette for eit framtidig Knarvik, og difor er alt framtidsretta og nøye planlagt. Allereie merkar vi som bur i Knarvik at avviklinga i trafikken gåt smidigare. Det er er herleg å merke etter ein lang vinter og lang byggeperiode med sine utfordringar og ulemper. TAKK til alle gode tolmodige innbyggarar som har måttet tole mykje dette siste året. No blir det betre. I morgen blir det folkefest i Knarvik senter med kake og kaffi til alle. På scena møter du Rebekka og Maria Eikefet, samt Vegard Eide m/ band. Vidare blir det helsingar frå kommune, Knarvik senter og Statens vegvesen. ALLE ER DE HJARTELEG VELKOMNE:) Håpar eg ser deg i morgon:)