fredag, juni 14, 2013


Kongshaug får statsstøtte likevel
Fredag bråsnudde de rødgrønne partiene og gir 3,3 millioner til kristent musikkgymnas.
HURRA for Kongshaug, og tusen takk Kristin forat du høyrde på oss :-)

torsdag, juni 06, 2013

Ei bøn til kunnskaps departementet

Kjære Statsråd Kristin.
Kvifor tok du vekk likebehandlingstilskotet på 3 millionar til Kongshaug, berre med eit pennestrøk ?
Kva har eigentleg skjedd ?
Kvifor skal ikkje Kongshaug få eit ekstra tilskot til musikk, når toppidrettsgymnaset får det til idrett?
Kva er det som gjer at ein kuttar midt i eit skuleår ?
Kvifor kan du ikkje få tilskotet på plass att no når du ar fått gd kjennskap til kva dette betyr for skulen, og for den einskilde elev og at det som har skjedd skaper uforutsigbarhet for skulen.
Eg kjenner til at stortingsrepresentanter både i Ap, Sp ynskjernat tilskotet sal inn att, og eg eit at også opposisjonen vil dette.
Kan du ikkje kjære Kristin bruke pennen din, skrive talet inn att i revidert budsjett 2013, så vil du glede mange, og gjenopprette rettferd og likebehandling .
Kjære Statsråd Krstin :
Lytt til Kongshaug Musikkgymnas, og hugs " det er ingen skam å snu ".
Vi venter på eit gledebodskap i revidert, please...Kristin