måndag, oktober 15, 2007

Arbeidsmiljø


I morgon skal eg til Ulvik og delta på Arbeidsmiljøkonferansen 2007. Eg ser fram til to nyttige dagar der vi kan fordjupe oss i dette viktige temaet : ARBEIDSMILJØ.
Som folkevalgte er vi også arbeidsgjevarar, og dette viktige området skal vi ivareta i nært samarbeid med adminstrasjonen. I tida framover vil det vere særs vikitg å ha fokus på dette temaet då vi må vera klare på å både rekrutera og behalda våre ansatte i kommunen. Dei ansatte er den viktigaste ressursen, og utan dei kan vi ikkje utføre dei tenestene vi er pålagde å gjera for innbyggjarane i kommunen. Eg veit at der er utfordringar med arbeidsmiljøet i ulike einingar, difor er det så viktig at vi jobbar kontinuerleg med dette temaet. Eg ser fram til å ta sete i AMU
( arbeidsmiljøutvalet )og i samarbeid med arbeidstakarorgansiasjonane og verneomboda jobbe med å vidareutvikle eit godt arbeidsmiljø i Lindås kommune.

torsdag, oktober 11, 2007

Kvinnovasjon


Kjem akkurat frå eit spanade møte med Kvinnovasjon - Nordhordland. I kveld fekk eg møte sterke og dyktige kvinner med gå på mot og evne til å stå på for det ein har tru for. Flotte kvinner som startar eigne bedrifter, og som vil gå steg for steg mot eigen utvikling og utvikling av produktet som dei skal selje.Her var samla kvinner frå heile Nordhordland, og eg skal prøve å fylgje med framover korleis det går med desse dyktige damene. Det går an, det er mogleg..set deg sjølv eit mål om du er kvinne eller mann. Heile verda ligg open.... I morgon er det nok ein dag med nye moglegheiter både for ein ordførar og for deg! Lukke til!

onsdag, oktober 10, 2007

Kultur


I Lindås kommune har vi eit mangfold av kulturtilbod. Idag har eg fått vore med på eit møte mellom kommunens kultur og aktivitetseining samt representantar frå kor, korps og revymiljøet. Eit godt møte med mange innspel og idemyldring. Ein tek sikte på å arrangera KULTURDAGAR i april 2008. Då skal det myldre i Lindås kommune med ulike innslag til glede for mange forhåpentlegvis.
Vi er heldige som har eit rikt og varierande kulturliv og idrettstilbod. Vi er heldige som har så mange lag og organsiasjoner som står på år etter år... Vi er heldige som har ein frivillegsentral som drives godt, og vi er heldige som har ressursar kommunalt til å vere med å leggje til rette for kulturlivet.
Fram mot våren 2008 vil det bli både folkemøter om kultur, og spanande møtepunkt mellom lag / organsiasjonar og kultureininga i kommunen. Eg vil fylgje med i arbeidet, og gler meg over at vi igjen skal få kulturdagar i Lindås kommune.

torsdag, oktober 04, 2007

Då er eg i gong...


Hei alle saman. Idag blei eg vald til ordførar i Lindås kommune. Eg går inn i ei utfordrande tid, og eg ser fram til samarbeid med alle til det beste for innbyggjarane i Lindås kommune.Eg vil takke samarbeidspartia FRP, Høgre og KrF for tilliten dei har vist meg. Eg vil og takke Tove Brandvik for den innsatsen ho har gjort som ordførar i Lindås kommune i 4 år. Eg går inn i vervet med audmjukheit, spaning og ikkje minst vilje til å læra og til å stå på. Innbyggjarane i kommunen er sjefen både for ordføraren og dei folkevalgte det skal ein ikkje gløyme. Eg ser fram til eit godt samarbeid med både samarbeidspartia og opposisjonen til det beste for Lindås kommune.