tysdag, september 21, 2010

GRATULERER LINDÅSBYGDA

I går fekk eg den stopre glede og ære av å foreta det fyrste spadetak for Lindås idretts og kulturpark. Endeleg er vi i gong med å byggje fleirbrukshall på Lindås. At dette no er mogleg er TAKKA vera alle dei eldsjeler i Lindås idrettslag som har stått på i årevis for å realisere dette prosjektet. TAKK forat de aldri gav opp, TAKK forat de stod på og hadde eitt mål for auga: å realisere denne draumen. TAKK for at de har gått mange steg i korridorane på rådhuset, TAKK for alle møter de har hatt, og TAKK for engasjement i så mange år. Så vil eg TAKKA næringslivet vårt ved Statoil- Mongstad, Frank Mohn og BKK for uvurderleg støtte i form av finansitering. Saman med Lindås kommune så har vi no fullfinansiering på plass, og neste haust er det klart for opning og fest på Lindås i ny hall. TAKK til eit samrøystes kommunestyre som 16.sept. 2010 gjorde dette historiske vedtaket om igangsetjing. No gler vi oss alle på vegne av Lindåsbygda , men og omliggande bygder og heile Lindås kommune for reaslisering av Lindås idretts og kulturpark. Eg gler meg til å sjå hallen reisa seg, estetisk, universelt utforma og høg kvalitet og med palss til mange aktiviteter for born og unge, vaksne og eldre. Folkehelseperspektivet skal vi og ta med, aktivitet er viktig for helsa og for utvikling av mennesket. GRATULERER til alle, dette skal bli bra.