søndag, november 18, 2007

Ja, de penga...


Vel attende frå budsjettforhandlingar på Voss som me ikkje blei heilt ferdige med.Ja, formannskapet i Lindås vil fortseja budsjettprosessen 26.11. For 2008 er vi i havn, men også denne hausten må politikararne kutte i drifta for å kome i 0. Det er tøft å gå inn i ein kuttprosess når ein heller skulle gitt meir til tenesteområda. Drifta i Lindås kommune aukar frå år til år, men inntektene våre står ikkje i samsvar med drifta. Difor er vi nødt til å sjå dette i samanheng. Nå har det frå 2007 - 2008 budsjettet vore ei stor auke. Det er dette formannskapet ser på. Eg synes det er smerteleg å måtte redusera i drifta, men samstundes ser eg at vi i Lindås har ei kostbar drift som berre aukar på. Difor må vi leggje oss på ei sunn drift slik at vi slepp å kutte frå år til år. Målet for samrbeidspartia er å kunne ha noko overskudd slik at vi kan ha litt å gå på og kunne setje igong nye prosjekt som vi så sårt treng. Eit samla formannskap har ei innstilling til kommunestyre for investeringar for perioden 2007 - 2011. Her er mange bra prosjekt. Alt i frå skuleutbygging til idrett og trafikksikring. Så skal vi byggje kyrkje i Knarvik mot slutten av åperioden går vi igong...Eit spanande prosjekt. Har du tankar om drifta i Lindås ??? Eller har du gode idear om kyrkja eller skulen eller andre ting eg treng å gjerast oppmerksam på??? Ta gjerne kontakt og forstyrr meg... God søndag.

fredag, november 09, 2007

Sidan sist...

Mykje spanande har skjedd sidan sist eg skreiv på bloggen. Mykje kjekke ting har eg fått vore med på, og mange nye utfordringar og saker er eg satt inn i. Akkurat no kjenner eg med svært audmjuk og priviligert som kan få vere folkevalgt - og ha vervet ordførar.Her er ei lita oppsummering over hendingar der eg har fått vore med på siste tida.
BASAR PÅ KLØVHEIM BEDEHUS: dei klarar sine saker og ting på Kløvheim bedehus. Ein kjekk fredagskveld med både basar og kaffi. Imponerande...her samlar ein inn mykje pengar på ein kveld.
30 ÅRS JUBILEUM FOR 4H - SAMHALD 2 - MYKSVOLL. Ein utruleg fest , gjennomført så proffesjonelt og med ein stil du berre kan drøyme om. Dette var bra. TAKK til 4 H for eit fantastik arbeid med barn og ungdom gjennom 30 år. TAKK for fest med super underhaldning, god mat og kjekke folk i alle aldrar. Eg vil prøve å fylgje med dykk i tida framover!
25 ÅRS JUBILEUM FOR MUSIKKENS VENNER - NORDHORDLAND. Eit arrangement med klasse. Konserten bar preg av eit mangfald av proffesjonelle aktørar, kunstnarar og lokale innslag som bla Knarvik Skulekorps. Dette var kjekt..Lukke til med å setje musikk på dagsorden i Nordhordland.
HAUSTFEST I LINDÅS FRÅHALDSLAG : Astrid Fjellanger er ei dame det står stor respekt av. ja, heile laget var samla til haustfest og eg var så heldig å vere invitert. Ein kveld som set merker...Kor heldige vi er som har slike ressurspersonar som Astrid Fjellanger. Mange slike kvinner og menn er det i kommunen vår. Vi er heldige.
Så må eg ikkje gløyme å GRATULERE Eikanger - Bjørsvik musikklag med 1.plassen i Siddis Brass. FLOTT, og lukke til i England. No tek eg meg ein tur på nattope på Knarvik Senter og mandag er det full fart til Voss med budsjettdagar. Då skal det gjerast prioriteringar og neste år og komande økonomiplanperiode. Vi har ein tøff prosess foran oss, no gjeld det å ha eit klokt hovud...