torsdag, april 22, 2010

SPRINGBRETTBUSTADER

Så er det idag duka for eit nytt kommunestyremøte i Lindås. Mange viktige saker som politikarane skal gjera vedtak på. Kva betyr desse vedtaka for innbyggarane? Eg må alltis spør meg sjølv foran alle saker : kva konsekvenser har vedtaket vi vil gjera for den enkelte, for ei gruppe for alle?? Eg trur det er viktig at ein må sjå heilskapen i alt vi driv på med. I dag skal vi ha opp ein stor og viktig reguleringsplan for Knarvik aust. Her ynskjer vi heilskap og gode og trygge bumiljø. Det snakkes om einebustader, rekkehus, tomanns bustader etc..så må vi IKKJE gløyme springbrettbustader. Dette er noko av det viktigaste å få på plass. Unge og einslege, dei som strevar å kome seg inn på den ordinære bustad marknaden, dei og har rett på å kunne busetje seg i eigen bustad, også i Knarvik. Difor er springbrettkonseptet veldig bra for desse gruppene. Eg håpar kommuenstyre idag kan få dette på plass endeleg, slik at vi fortast mogleg kan kome igong med dette prosjektet som Lindås tomteselskap no legg til rette. Mange ventar på desse bustadane og det vil gje livskvalitet i kvardagen å få dette på plass. Eg ser fram til debatten og til eit godt møte med gode vedtak:)