laurdag, mars 19, 2011

HØG AKTIVITET

Ups..det er ikkje kvar dag eg får oppdatert bloggen min, så no ser eg det er på tide. Kva er min unnskyldning for det spør du kanskje?? Har vel ingen annen forklaring enn at eg må skulda på høg aktivitet. Det skjer så mykje her i kommunen vår, og det er flott for då er det vekst, utvikling og giv. For tida jobbar eg mykje med både saka som gjeld luftspennet i Nordhordland, førebuingar til ulike møter som gjeld næringslivet vårt, poltiske utvalsmøter, arealdelen i kommuneplanen, samfunnsdelen, snøggbåt mellom Knarvik/Frekhaug - Bergen, samferdsleutfordringar på fylkesvegane spesielt, Lindås idretts og kulturpark osv... Dei siste dagane har eg vore med på svært kjekke og viktige arrangement. Årsmøte i Hordaland bondelag som var på Westalnad hotell. Der fekk eg opne og saman med leiar i levekår May Eva Sandvik så skreiv vi helsing på bodstikke pergamentet som no er på veg til Oslo og Stortinget! Landbruket er ei viktig næring og som vi alle er heilt avhengige av. Mat og drikke treng vi alle, og med eit godt landbruk så får vi og levande bygder og dette betyr mykje for all næringsutvikling enten det er olje og gass eller anna næring. Vi treng kvarandre, vi treng entrepenørskap også i landbruket med innovasjon og nye tankar og idear. Vi må setje mot i kvarandre, sjå moglegheiter og tenkje nytt. Så har eg fått vere med Christian reinshol - vår klimarådgjevar i kommunen til Solhaugen barnehage. DEn er no blitt eit MILJØFYRTÅRN, og det vert gjort eit flott arbeid i den barnehagen. Fredag 18.mars fekk eg også overrekt ein flott sjekk på heile 330.000 til klatrevegg i Lindås idretts og kulturpark. Gåva som er stor og viktig kjem frå Sanitetslaget på Lindås, og desse flotte, dyktige damene går i bresjen for folkehelsa i ordets rette forstand når dei ynskjer å dele desse pengene med Lindåsbygda og dei mange barn og unge. Så i dag har eg vore i Nordhordlandshallen. Der er det fotballcup, og kl 12 fekke eg dele ut Leif Øksnes Minnepris til ei flott dame frå Myksvoll - Samhald II-4H og TORUNN FESTE. Ho er ei ekte ildsjel og frivillig i bygda og gjer ein kjempeinnsats for mange der ute. Til veka er det politiske møter att, mange saker på dagsorden som vi må prøve å finne dei beste løysingane på og som får gode vedtak:) God helg til alle!!