torsdag, mars 19, 2009

Torsdagen då mykje skjedde i KnarvikIdag, på ein heilt vanleg torsdag skjedde der mykje positivt! Dagen starta med møte om eit framtidig Mongstad badeland, så funka plutseleg ikkje mobiletelefonen min, men det gjekk allikevel bra for mine gode naboar i Austrheim stilte opp med ein "lånemobil". Gode naboar i nord...TAKK skal de ha. Etter møtet i Austrheim suste eg sørover til Knarvik og der kl. 12.00 fekk eg den ære og glede av å opne NMS sin nye gjenbruksbutikk i Hauglandsbygget. Flott butikk med gode frivillege medarbeidarar som no skal drive butikken. Alt overskot skal gå til NMS sine prosjekt rundt om i verda! Flinke og dyktige folk..eg blir glad og takksam av å vere tilstades! Ikkje nok med ei butikkopning, men kl.15 hadde eg nok eit flott oppdrag. Knarvik aust og ny veg blei overlevert kommunen frå Tomteselskapet, og eg fekk den glede av å opne vegn, klyppe snora og det var veldig givande! Mykje positivt skal skje i Knarvik aust - Waldegruppen skal byggje ut, tomteselskapet skal leggje til rette for bustader etter Springbrett konseptet - bustadsosialt prosjekt. Her er mykje å gle seg over. For ein dag eg har hatt..eg er priviligert, men ikkje minst det skjer mykje i kommunen til nytte og gelde for innbyggarrane våre. Det er det som er viktigst - utvikling av kommunen, fokus på gode tenester, tilrettelegging for bustad og næring og gode kår for alle. Vi går ei spanande tid imøte.

søndag, mars 15, 2009

RASPE/KOMLEFEST PÅ MIDTGÅRD BEDEHUS


Idag søndag har eg faktisk vore på raspekakefest. Eg er jo oppvokst på Karmøy og der seier dei komler, så eg vel å halda meg til det begrepet! Komlefest på eit bedehus er det mogleg? Ja, på Midtgård bedehus er det fullt ut mogleg. Reidun og Margunn laga komler til over 100 mennesker, og godt og vel 100 stk.var samla i bedehuset idag til storsamling og komlefestmiddag! Midtgård bedehus har eg skreve om før på bloggen fordi dei for ikkje så mange vekene sidan fekk Leif Øksnes Minnepris for 2008.Langt over 100 born og unge er innom bedehuset i løpet av ei veke, og ein stor flokk med frivillege legg sin flid i å gje gode aktivitetstilbod til desse . Desse flotte frivillege - bærebjelken og limet i lokalsamfunna våre gjer ein uvurderleg innsats. Eg er veldig glad for at eg blei invitert til å vera med idag og fortelja litt om Minnefondet og prisen, samt litt om kven Leif Øksnes var. Det står stor respekt av denne forsamlingen som jevnleg møtes på bedehuset. Born, ungdom, vaksne og eldre møtes her til felleskap. Dei er flinke, dei er ildsjeler.Ja, dei kan det på Midtgård bedehus til og med koke komler til 100 mennesker.GRATULERA igjen til alle med Minneprisen, lukke til vidare. Eg er stolt over dykk og takknemleg for at eg fekk vera dykk på komlefest idag.

måndag, mars 09, 2009

MOMSREGLAR LIKT FOR ALLE

BT laurdag sette fokus på momsreglane som gjeld her til lands. Eg er veldig glad for at BT tok den saka og fekk den fram gjennom media at her er eit regelverk som IKKJE er tufta på sunn fornuft. Ved fleire høve har eg tatt til orde for at ein må kunne utøve skjønn når det kjem til momskomepensasjons reglane. Slik det er idag er det kun det offentlege som får momsrefusjon. Frivillege lag og organisasjonar som t.d vil byggje opp eit idrettsanlegg, oppgradere ein bane e.l. får ikkje attende momsen. KUN når kommunen eller det offentlege står som byggherre kan dette skje. Ein må no kome vekk ifrå dette. Eg ynskjer ikkje moms på frivillighet ei heller moms på eit flott privat initiativ i Lindås som har bygd STALLANEMARKA BURETTSLAG. Det er så bra at foreldre tok initiativ til dette i ei tid der Lindås kommue var ei ein vanskeleg økonomisk situasjon. I ettertid har foreldre, kommune og det offentlege jobba godt ilag. No eig desse ungdommane sin eigen heim, men drifta av kommunen då dei treng assistanse og hjelp til sin eigenomsorg. Då skulle det berre mangle om ikkje momsen på bustadene vart refundert. Det må vera lov å bruka skjøn når momsen skal fordelast skreiv leiar i BT idag. Heilt samd i det. No har eg tatt saka vidare både til Kommunenes sentralforbund og direkte i brev til statsråden i KRD Magnhild M.Kleppa. Alt skal prøvast...Momsen utgjer 4 mill.i Stallanemarka, og det er ungdomane som taper desse pengene. Ja eg skal gjere alt som står i mi makt å få satt fokus på dette, og eg er glad for dei mange andre som og har jobba med denne saka i særdeleshet foreldrene..TAKK - de gjer ein kjempejobb.

onsdag, mars 04, 2009

Pensjonistane kan det!

Så er eg nettopp komen heim etter ein flott ettermiddag / kveld på Kløvheim. EG var invitert av Kløvheim pensjonistlag, og møtte ein flokk glade og flinke folk som var samla til årsmøte i pensjonisllaget. Ennå ein fin gjeng med frivillige som gjer noko for andre sjølv i høg alder! God mat ( rømmegraut ) feiande musikk og ikkje minst ein flott samtale som enda opp i ein god politisk debatt om bustadbygging. Her var beskjeden klar: vi må ta heile kommunen i bruk, og det er eg heilt samd i. Me må sjå heilskapen i kommunen vår, leggje til rette i bygdene våre for vekst og utvikling. Vidare diskuterte vi på Kløveheim ikveld kor viktig det er å sjå det positive og ikkje berre fokusere på alt som er gale. Vi har det godt i Lindås og vi har eit trygt land å bu i. Alle som var samla på Kløvheim var samde om det. Så fekk eg til slutt eit innspel om at vi i pleie og omsorgsplanen som skal til politisk handsaming IKKJE legg ned sjukeheimsplassar. Vi må ta vare på dei sjukaste eldre - det er no mitt standpunkt!

søndag, mars 01, 2009

EIKANGER-BJØRSVIK MUSIKKLAG 60 ÅR

Nok eit jubileum i kommunen, og nok eit fantastisk frivilleg arbeid fyller år. Igår på dagen 28.2.09 vart EBML 60 år. 60 år sidan dei fyrste instrumenta blei utleverte frå det gamle skulehuset på Eikanger. Mykje har skjedd på 60 år, men EBML er enno " still going strong ". Det er ein utruleg flott gjeng med musikantar, eit velfungerande styre, eit støtteapprarat som det stor stor respekt av, og dirigentar som tryllar fram det beste frå musikantane og deira instrument. EBML er stadig på jakt etter det nydelege. Som ein BBC konfransier sa det : " they are hunting the beautiful " Fest konserten igår var PRIMA vare med ein avslutning som verkeleg svinga nemleg ein samling av songar frå Musicalen MAMMA MIA. ( ABBA ) Eg storkoste meg og sat ved festbordet kry, audmjuk og veldig GLAD.
TAKK Eikanger-Bjørsvik forat de gler oss alle i Lindås og langt utover kommunegrensene. 60 år er ingen alder, stå på vidare, bygg på kvalitet og fellesskap, ver eit forbilde for dei unge skulekorps musikantane våre, oppmuntre dei, gje dei gode råd, ver tilstades! Skal bli kjekt å fylgje med dykk vidare. LUKKE TIL!