søndag, desember 30, 2007

Nytt år med nye muligheter


Det går raskt no mor eit nytt år. Eg trur det blir eit spanande og vikitg år ikkje minst for kommunen vår og heile regionen. Mykje kjem til å skje i nordre delen - Mongstadområdet, og mykje vil skje både med utbygging, påbygging og rehabilitering av ulike bygg og skular. Så har vi ein stor utfordring med økonomien vår. Eg er optimistisk når det gjeld den. Sjølv om det no ser mørkt ut, så trur eg at vi vil få ein større del med inntekt på eigedomskatten på verk og bruk. Fleirtalet i kommunestyret har som kjent sagt nei til eigedomskatt på hus og hytter, men vi har retaksering på gang på verk og bruk, og dette kan gje oss ekstra inntekter...At opposisjonen ville innføre eigedomskatt på hus og hytter er meg ei gåte. Tidlegare har det aldri vore snakk om det for verken AP, Venstre eller SP. No vil dei altså det, og det er merkeleg...I tillegg så vil AP leggje ned 2 grendaskular frå august 2008. Dei fekk heldigvis ingen andre stemmer enn frå seg sjølve. Vi i KRF er svært spent på utviklingen av skulen i Lindås. Vi vil oppretthalda den strukturen vi har så langt det er mogleg...Kan hende vi må ta ein debatt, men det veit vi ikkje pr idag. Så har jula vore fin og roleg sjølv om eg har fått mange tilbakemeldingar på at folk er sinte, skuffa og frustrerte over fleirtalet som måtte gå til nedskjæringar bla på kulturskulen. Vi har måtta tatt det ansvaret det er å få eit budsjett i balande. Vi får ikkjer lov å leggje fram eit årsbudsjett med underskudd. Det var for KrF og meg personleg svært tøft - og det smerta å gje det kuttet kulturskulen fekk på 500.000. Alle har måtta bidra - alle einingar inkl.skule.Eit dårleg utgangspunkt for starten vår å få framlagt eit budsjett med over 20 mill.i underskudd. Når vi i tillegg vil behalda dei skulane vi har, så måtte det reduseringar til i drifta.At kulturskulen får eit stort kutt er rett. At vi visste om konsekvensane er også rett, men vi visste ikkje at det var dei store gruppene som bla skulekorpset på Lindås som fekkm merka dette. Eg har sagt til fleire at eg skal sjå på saka på nytt, utan eg kan lova noko som helst.Vi må nok også få opp ein debatt politisk om kva kulturskulen skal vera, kva skal den gje av tilbod og skal den vere frå 0 - 99 år, eller bør den konsentrera seg om barn og ungdom frå
6 - 18 ??? Eg berre spør. For meg er det iallefall svært trist og smerteleg å kutta i kulturen, men når vi gjer det så er det fordi vi har ein svært alvorleg økonomisk situasjon i kommunen. Til våren i revidert budsjett håpar eg at vi sit med heilt andre tall, men vi veit ikkje....Ja, så er det snart nytt år 2008...har du draumar ? Eg har mange, og eg håpar det blir eit godt og fredeleg år for oss alle. Eg håpar eg får visdom og kraft til å vere ein god ordførar, ein ordførar som tek folket på alvor. Eg skal gjere så godt eg kan. GODT NYTT ÅR.

fredag, desember 14, 2007

Framtidsutsikter


Heisann. Så er eg her igjen på bloggen. Det er blitt nokre veker sidan no, og mykje har skjedd. 13.12 blei budsjettet for 2008, samt resten av perioden 2009 - 2011 vedtatt. Der er som sagt før store utfordringar i drifta vår i kommunen, og der er for 2008 også eit større underskudd som no er dekka inn med både fondsmidlar og kutt i drifta. Det er smerteleg å kutta på skule og andre viktige områder, men me kjem ikkje utanom. Den som berre hadde hatt ein stor pengesekk no til jul....For 2009 ser det enda verre ut, så her blir tøffe tak. Inntektene våre er ennå uklare, og der pågår ei retaksering på eigedomskatten for verk og bruk som vi set vår lit til. Då kan vi få ein del ekstra slik at kutta ikkje vert så gale. Vel, dette vil vise seg til mars / april neste år, og då skal vi også revidere budsjettet slik at vi får eit meir kvalitetssikra og realistisk budsjett. Eit samrøystes kommunestyre vedtok i går investeringsbudsjettet. her blir det stort fokus på skule, samferdsel, trafikksikring og kyrkje i Knarvik. Mykje spanande, men store utfordringar i kostnader. Vi får håpe at ikkje renta stig så altfor mykje. Rammeoverføringane frå staten er ok, men blir spist opp av høge renteutgifter, pensjonskostander og lønsauke. Det er difor det er så ille til neste år. Vi får trøyste oss med at kommunen iallefall ikkje har noko med Terra å gjere!!! Det blir nok store overskrifter i avisene i morgon...men fleirtalet vil ikkje innføre eigedomskatt på hus og hytter, og vi er heller ikkje klar til å leggje ned skular no. Då blir det drifta som får lide, men vi har ei høg drift og høg kvalitet på tenestene, så vi satsar på at med større effektivisering og samarbeid så skal det gå bra.Tøft blir det, og alle vil merke det. Eg synes det er vondt og djupt smerteleg å gå til det steget, men det er nødvendig skal vi kalre å byggje oss opp ein kapital slik at vi og kan få investert i gode prosjekt for innbyggjarane. Dette blei mykje snakk om penger, men det er kvardagen min akkurat no. Vi snakkast!