måndag, juli 30, 2007

Så er det på an igjen...


Då var den deilege sommarferien over for i år. Avkobling og påfyll for eit nytt semester. Jammen er vi heldige som har desse ferievekene, og til og med ferielønn. Det er det ikkje alle som har i denne verda. Det går bra med landet vårt. Vekst og utvikling, alt skjer så fort at ein klarer ikkje heilt å summe seg. Ein skal fylgje med i det som skjer og det skjer fort. Glameldinga når eg kom heim var at Gjervik bygda forblir naturområde. Flott at plan og miljø tok signalene som kom på alvor og lytta til folket. Eg trur at i dei fleste saker så sit folket sjølv med oppskriften og løysingane. Det er difor så viktig at lokalpolitikarane lytter og innhenter informasjon frå dei som er nærast saka. Eg som KrF - Lindås sin lokalpolitikar ynskjer å gjere ein god og riktig jobb for lokalsamfunnet. KrF - Lindås har eit sterkt ynskje om eit varmare samfunn, ein kommune som set brukarane i sentrum, der også dei svake gruppene blir høyrd. For desse vil KrF vere eit talerøyr.Livskvalitet for alle grupper der trygg oppvekst og god alderdom har hovudfokuset, det ynskjer vi frå KrF - Lindås skal stå på dagsorden i vår kommune. Arne Ramslien 2.kandidat for KrF - Lindås seier det så bra : " Folk skal ikkje berre bu i Lindås, men og LEVA. Nå stundar det mot valkamp - eg gler meg, det blir mykje jobbing, men eg håpar eg kan få treffe mange kjekke folk til dialog og meiningsutveksling.

Ingen kommentarer: