fredag, november 13, 2009

VANSKELIG BUDSJETTARBEID

Ja, så er hausten her og med den fylgjer det årlege budsjettarbeidet og økonomiplan. Formannskapet har denne hausten hatt eit svært krevjande arbeid og difor blir det og lagt fram for kommunestyret 4 ulike budsjett + rådmannens. Skulesaka vil nok endre på mykje, men det veit vi ikkje før om 14 dagar, og då må nok formannskapet igjen justere sine budsjett. Vi har i kommunen uavklarte inntekter som vi får gjennom eigedomskatt på verk og bruk, og det vil vise seg om kort tid forhåpentlegvis kva desse inntketene blir til sjuande og sist. Investeringar er og viktige i vekst kommunen vår, og difor er det med stor glede at alle parti vil satse på kultur gjennom å byggje " storstove " på Leknes og Lindås kultur og idrettspark. SP, SV, H, KrF og FrP vil og starte prosjekt kyrkje i Knarvik og det er gledeleg:) No vert det spanande fram mot 26.nov og kommunedelplan for skule skal vedtas, deretter blir det budsjett møte på Strilatun 10.desember. Eg håpar på gode løysingar, gode prosjekt og gode vedtak for alle i Lindås kommune. Eg vil ta heile kommunen i bruk og ser verdien av ein god skule, gode oppvekstmiljø og god alderdom.Ha ei strålande helg alle saman.

4 kommentarer:

Bjarte Sylta sa...

Hei Astrid, veldig hyggelig med bloggene dine. Jeg med flere verdsetter deg og arbeidet du gjør i kommunen. Jeg husker således godt vinteren 96/97 da jeg hadde en far som trengte pleie på det siste hjemme hvor bla. du var der og gjorde en kjempe jobb som vi verdsatt masse.

Men appropo 26/11 når dere skal vedta skjebnen til en rekke skoler i kommunen vil jeg håpe dere kan ta med i deres avgjørelser at alle nedleggelsene dere evt. vedtar vil få omfattende ringvirkninger for en rekke familier, deriblandt for meg og mine. Jeg flyttet våren 2009 til Eikanger fra Alversund for å kunne ha våres to minste barn i skole der grunnet tilknytning til bygden hvor bla mine svigerforeldre bor. Eldste karen vår gikk sine første 5,5 år ved Eikanger skole og etter dette i Alversund. Hans kunnskaper fra Eikanger skole viste seg å være formidable og fikk en enkel hverdag da det meste var allerede innlært !
Vi kjøpte dette huset på Eikanger i vår med tanke på skolen og de fine forholdene det er å vokse opp i der. Hvis jeg visste at skolen skulle nedlegges ville vi ikke ha gjort dette. Og videre blir det neppe mange som vil satse på denne bygden videre uten skolen og huspriser vil trolig gå nedover.
Jeg ber deg derfor instendig om å revurdere en nedleggelse av denne skolen. Skolen ligger ligger strategisk til for de fleste i denne regionen som skal ut på europaveien for å komme til arbeid og annet. Hvis det blir slik at bygden deles i 3 og disse veiene som går imellom Eikanger og Kløvheim/Myking blir noe mer belastet er jeg redd for at det ikke kommer noe godt ut av dette da de har en heller dårlig standard.
Elevene ved Eikanger skole er pr. dags dato selv hjelpen med tanke på skyss. Dette sparer fylkeskommunen penger på.

Med vennlig hilsen skattebetaler Bjarte Sylta 5913 Eikangervåg.

Astrid Aarhus Byrknes sa...

Hei Bjarte.
Takk for oppmuntring...Skulesaka blir no utsatt då det er kome så mange nye opplsyningar frå rådmann og andre som vi må få kvalitetssikra. Ellers så går eg og gruppa mi KrF imot å leggje ned skular. Eikanger skule er ein skule i vekst slik eg ser det, og det same er bygda. Eg trur det er stort potensiale i Eikangerbygda, og det er ikkje rett å leggje ned ein skule som har eit auka elevtal. Eg er glad forat du og din familie har flytta til Eikanger, alle bygder treng innflytting og Eikanger er som sagt ei flott bygd som mange andre i kommunen vår. Eg skal gjere mitt til at både Eikanger og dei andre skulane kan fortsetje, men om det er fleirtal for det veit eg ikkje på noverande tidspunkt. Skuleplanen skal opp i junimøtet 2010, og då tenkjer eg at avgjersla må kome og skulane må få ro. Kjekt at du les bloggen min, og kjekt at du la igjen kommentar. TAKK skal du ha. Så får vi ynskje kvarandre lukke til. Er du på rådhuset nokon gong så er du hjarteleg velkomen innom ordførar kontoret.Betse helsing Astrid

Bjarte Sylta sa...

Hei igjen Astrid, takker for tilbakemelding.
Ja vi får krysse fingrene frem til Juni og se hva som kommer frem til da. Og vil ønske oss alle lykke til i denne sammenhengen.
Takker for invitasjonen, den tar jeg gjerne imot da det hadde vært hyggelig å snakke med deg igjen !
Mvh
Bjarte Sylta

Anonym sa...

God alderdom? Ta en tur rundt til de som venter på sykehjemsplass, der er det i alle fall ingen god alderdom. Etter denne rundturen tror jeg det blir vanskelig å få en god jul.