laurdag, mars 27, 2010

VEKST OG UTVIKLING

For ei vek, for ein giv! Jammen skjer det mykje positivt i kommunen vår. Stadig vekst og utvikling gjev nye utfordringar, men kjekke utfordringar og viktige sådan. Innbyggjartalet veks, der er bedrifter som ynskjer å etablera seg i kommunen noko som gir nye arbeidsplassar og igjen giv og vekst. mange vedtak i kommunestyret har den siste tida blitt realisert og det er bra. På fredag var det reopning av terapibassenget på Læringsenteret, eit viktig tiltak som har kosta vel 5 mill.å gjennomføra. No framstår bassenget som eit lekkert basseng, innbydande for liten og stor og som eg veit vil bety svært mykje for dei gruppene som treng trening i varmt vatn, livgjevande trening. Ny ungdomsklubb på Eknes i Ostereidet skulekrins blei opna frdags kveld med snorklipping og bad taste party! Ordføraren og kultursjefen kom oppdressa i bad taste style, og med sjokoladekake og jubel så blei klubben " ENTRY " opna. Det er viktig i ein vekstkommune å ha gode aktivitetstilbod til born og unge. Vi er gode på kultur i Lindås, på kor, på korps, på idrett, men vi skal og hugse dei som ikkje er med i organsiert aktivitet. Difor er det eit satsingsområde for oss å få gode tilbod ut i distrikta. No har vi fritidsklubb i Alversund og Ostereidet, og neste blir på Lindås. Dette vert no jobba aktivt med, så eg håpar at det blir snarleg opning for ein framtidsretta og god klubb også på Lindås. Dei mange som fekk sitt fagbrev forrige fredag viser også at ungdom og kompetanse er med og bidrar til denne utviklinga. Utan kompetanse stopper mykje opp, så eg vil og nytte høve å GRATULERE dei nye fagarbeidarane vi har fått i Lindås og heile regionen. I dag laurdag har eg fått vore med å offisielt opne takoverbygget på Lindås senter ilag med Trond Helland. Dette vil betyr utvikling i senteret, og ei ny flott " STORSTOVE " til glede for både næringsliv og innbyggarar. GRATULERA til Lindås senter! Ja, det skjer mykje...og det skal vi vera glade for. Så får vi alle vere med å bidra og hugs å ta kontakt med meg om du har innspel til politiske saker eller andre ting du vil gjera meg merksam på. GOD HELG :)

Ingen kommentarer: