onsdag, august 18, 2010

Ein open resepsjon

I dag har eg opna det nye kundemottaket eller " den nye resepsjonen " på rådhuset i Knarvik. Lindås kommune har fått eit framtidsretta, inkluderande og kvalitets lokale for å betre kunne ta imot innbyggarane i Lindås. Eg er veldig glad for at vi no har fått de i våre teneste tte til. Kommunestyret bevilga 500.000 til dette føremålet, og i dag ser vi eit godt resultat utifrå dei rammene og det arealet vi hadde til rådighet. Ikkje minst er eg nøgd med at vi no får ein sakshandsamar frå byggesak som skal vera tilstades i resepsjonen kvar dag frå 9 - 15, så no er byggesaksavdelinga open utan at ein må bestiklle time på ein tirsdag eller tosdag. No kan innbyggarane møte opp og få hjelp, veiledning og gode råd, og ikkje minst få ivaretatt sine saker på ein god måte. Sjølvsagt må ein kanskje gå djupare inn i ei sak ved at ein må avtale meir tid hjå ein sakshandsamar, men ved å ha tilgjenge på fagleg kompetanse i resepsjonen så er vi på veg til å bli betre. Å bli møtt med raushet og eit ope sinn er viktig, respekt og inkludering likeså betyr mykje. Eg ynskjer meg ein kommune der vi tek innbyggarane på alvor med respekt og audkjukhet uansett om vi er samde eller usamde i saka som ein har. Alle skal ha lik handsaming, og eg vil vera med å utvikle dette i våre teneste einingar. Verdi orda i organsisajonen og vår samfunnsvisjon må visast att i praksis i det daglege virke både hjå ansatte, leiarar og politikarar. Eg er glad for den " nye " resepsjonen. Kom innom Lindås rådhus og velkomen også til mitt kontor og til å ta konatkt med meg.

5 kommentarer:

louboutin Link Exchange sa...

brian atwood is one Brian atwood pumpsof those

designers.

louboutin Link Exchange sa...

I’m a fan of his lines because Atwood really sets out to make his shoes a conversation piece.
Brian atwood boots The use of alternative textures

and fabrics makes brian atwood shoes unique.

louboutin Link Exchange sa...

When wearing his shoes you are guaranteed a compliment from someone and a definate shoe in for

best footwear. Brian atwood maniac
So ladies (and gents) get into these!

louboutin Link Exchange sa...

When everyone else is obsessing over the Brian atwood

shoes
latest pair of Loubs or YS’L’s it’s very easy to overlook awesome shoe lines and

designers who push the envelope.

Anonym sa...

explained the majority pay off their funds punctually plus free of outcomes
A leading credit card debt charitable organization desires may be people today using these products for the purpose of aid in excess of cash advance bills so that you can two-fold this approach. credit debt nonprofit charities shows all over have used that quick, increased benefit loans this coming year. The actual charity affirms 36 months backwards the number of purchasers using them is unimportant.
kredyt bez zaświadczeń i bik
więcej przeczytasz klikając ten link
kredyty bez bik kraków
kredyty bez bik gotówkowe
pożyczka bez bik rumia

http://kredytybezbiku.biz.pl
http://pozyczkanadowod24.com.pl
http://pozyczkanadowod24.com.pl