søndag, oktober 10, 2010

Stor aktivitet i kommunen

Formannskapet i Lindås hadde forrige torsdag økonomisemninar. Då var det gjennomgang av økonomirapporten 2.tertial samt god informasjon om pensjonsreformen og statsbudsjettet for 2011. Vi har i Lindås kommune eit høgt tempo for tida. Her er mange investeringar, og vårt investeringsbudsjett for 2010 er så omfattande at vi ikkje klarer å få i gong alle tiltak. Dette fekk vi no orientering om. Vi er priviligerte i Lindås som kan setje i gong nye tiltak. Alt i frå ny idrettshall på Lindås til mindre investeringar. Drifta har auka, der er ansatt mange nye årsverk i pleie og omsorg, og vi ser at den eininga vil krevje meir. Eg ynskjer vi skal ha ein god eldreomsorg i kommunen vår. Dei eldre treng god omsorg og variert tilbod. Difor er eg glad vi no skal byggje nye omsorgsbustader på Ostereidet. Lyngtunet som vi så absolutt treng vil koma sjølv om vi no har utsatt det heile litt. Eg meiner det viktig at vi veit kva innhald og driftsmodell vi skal ha for Lyngtunet, og fram til no er det enno uklart. Det er difor vanskeleg for lokalpolitikarane å ta stilling til dette prosjektet no, men eg håpar at vi får snarleg utgreidd kav Lyngtunet skal vera. Er det sjukeheimsplassar i bufelleskap vi snakkar om ? er det omsorgsbustader med heildøgns omsorg som beburen sjølv leiger vi snakker om ? Er det ein mellomting ? Er det demente som kjem frå heimen , eller er det både demente og dei som treng eit skjerma innhald og omsorg vi skal ivareta - kanskje det er begge deler? Skal vi ha eit dagsenter i same komplekset, eller skal dagsenteret vere ein annan stad? Ja, her er mykje som må utgreiast, men eg er ikkje i tvil at vi treng Lyngtunet, og vi treng sjukeheimsplassar snarast. Ellers er det mykje flott i kommunen vår. Kulturen blømer, og det blir spanande om vi får status som kulturkommune for 2010. I kveld har Eikanger - Bjørsvik musikklag konsert, der er aktivitet i bygdene og forrige søndag hadde Skodvin skulemusikk flott konsert på Dalheim i lag med både juniorar og seniorar. Ballbinge på Kløvheim er teken i bruk og utover hausten blir det fleire arrangement der vi hyllar Aslaug Laastad Lygre - vår kjære Lindås lyrikar som 12.12 ville vore 100 år om ho hadde levd. Statue av Ivar Medaas skal på plass i Knarvik senter, ja, her er svært stor aktivitet og det GLER VI OSS OVER. God søndag til alle:)

Ingen kommentarer: