måndag, januar 31, 2011

LUFTSPENN I NORDHORDLAND??NEI-TAKK

Så kom innstillinga frå NVE i dag i forhold til dei omsøkte kraftlinjene
Mogstad-Kollsnes. Vi har venta i spenning på denne innstillinga, og til vår store forbauselse så har altså NVE valgt det verst tenkelege alternativet både for Lindås sin del, men også for Austrheim og Radøy. For Øygarden er det det " nest verste " seier ordførar Olav Martin Vik. Dette alternativet er i fylgje NVE sjef Agnar Aas det mest økonomiske, og det er dei forplikta til å sjå på. No er dette som har kome i dag ei innstilling, og siste ord i saka er ikkje sagt. Eg forstår sjølvsagt at vi har ein anstrengt straumforsyning i BKK området, men den straumen let seg gjera å få i kabel enten på land eller i sjø. Vi gir oss ikkje endå, no må vi få ein god og grundig politisk prosess, og no er det vår tur i Nordhordland til å kome til bordet hos Jens Stoltenberg og Terje Riis Johansen. Vi krev kabel i det flate kystlandskapet vårt, eit område med svært store kvalieteter, der fugleartar no er trua, men det viktigaste av alt: HER BUR MANGE MENNESKER som blir berørt og det i alle 4 kommunane. Vi seier NEI - TAKK til luftspenn i Nordhordland.

1 kommentar:

Elisabeth N. Sævik sa...

Du var bra på Dagsrevyen om saken! Ingen tvil om hva du mente =)