søndag, april 29, 2007

Eit varmare samfunn.

Det går mot val. Valkampen er somme stader alt godt igong. For meg som er heilt fersk i politikken så blir det ein spanande valkamp. Eg gler meg til å koma ut på stands, få møte folket, og få vere ein del av KrF fellesskapet. Her eg sit no så kjenner eg meg motivert, og eg har kjempelyst til å vera med i politikken i Lindås kommune og ikkje minst gjere ein forhåpentleg god jobb for innbyggjarane i kommunen vår.

KrF – Lindås har eit supert partiprogram. Vi har noko for ein kvar. Ein politikk som trygt kan seiast å vera " kvardagspolitikk " som redaktøren i avisa Nordhordland etterlyste i avisa 21.4.2007. For KrF har ein kvardagspoltikk som eg er stolt av å kunne formidle. Lindås Krf ynskjer eit varmare samfunn, med hjartevarme og syn for den einskilde, for den som ikkje har noko pressgruppe i ryggen.

Gjennom kvardagstankar vil eg prøve å setje søkelyset på viktige saker og områder for vanlege folk som meg og deg kjenner oss att i.Med mine kvardagstankar håpar eg å kunne formidle kvardagspolitikk frå Lindås KrF sitt partiprogram slik eg ser det. Eg ser fram til å møte folket på stands gjennom valkampen, kanskje vi får oss ein god prat om både det eine og det andre.

" Eg glede meg… ".