måndag, april 30, 2007

" Vi skal vinne serien i år "

Eg heie på Brann. Heldigvis er eg ikkje den einaste i huset som gjer det. Heile familien sit klistra til skjermen når Brann spele . På førehand er vi evig optimistar. På søndag fekk eg ein SMS frå den eldste av gutane mine : " Brann knuse Rosenborg på Lerkendal ". Om det bare var så vel…dessverre så gjorde vi ikkje det. Det blei tap, men vi kjem sterkt igjen, for vi skal vinne serien i år. Ja, det skal KrF også. Vi skal vinne valget! Eg er evig optimist på det området også. Det gjenstår å sjå, men vi i Lindås KrF vil det beste for innbyggjarane i kommunen, og vi vil jobbe for heile kommunen uansett kor du bur.Med viktige verdiar i sentrum som det kristne menneskesynet, forvaltaransvaret og nestekjærleiken så har KrF gode forutsetnader for å setja den einskilde brukar av dei kommunale tenestene i fokus slik at dei opplever kvalitet og service i møte med kommunen. Skulle ikkje du og vere med å vinne valget saman med KrF ?