søndag, november 18, 2007

Ja, de penga...


Vel attende frå budsjettforhandlingar på Voss som me ikkje blei heilt ferdige med.Ja, formannskapet i Lindås vil fortseja budsjettprosessen 26.11. For 2008 er vi i havn, men også denne hausten må politikararne kutte i drifta for å kome i 0. Det er tøft å gå inn i ein kuttprosess når ein heller skulle gitt meir til tenesteområda. Drifta i Lindås kommune aukar frå år til år, men inntektene våre står ikkje i samsvar med drifta. Difor er vi nødt til å sjå dette i samanheng. Nå har det frå 2007 - 2008 budsjettet vore ei stor auke. Det er dette formannskapet ser på. Eg synes det er smerteleg å måtte redusera i drifta, men samstundes ser eg at vi i Lindås har ei kostbar drift som berre aukar på. Difor må vi leggje oss på ei sunn drift slik at vi slepp å kutte frå år til år. Målet for samrbeidspartia er å kunne ha noko overskudd slik at vi kan ha litt å gå på og kunne setje igong nye prosjekt som vi så sårt treng. Eit samla formannskap har ei innstilling til kommunestyre for investeringar for perioden 2007 - 2011. Her er mange bra prosjekt. Alt i frå skuleutbygging til idrett og trafikksikring. Så skal vi byggje kyrkje i Knarvik mot slutten av åperioden går vi igong...Eit spanande prosjekt. Har du tankar om drifta i Lindås ??? Eller har du gode idear om kyrkja eller skulen eller andre ting eg treng å gjerast oppmerksam på??? Ta gjerne kontakt og forstyrr meg... God søndag.

1 kommentar:

Anonym sa...

hvorfor ikke:)