fredag, desember 14, 2007

Framtidsutsikter


Heisann. Så er eg her igjen på bloggen. Det er blitt nokre veker sidan no, og mykje har skjedd. 13.12 blei budsjettet for 2008, samt resten av perioden 2009 - 2011 vedtatt. Der er som sagt før store utfordringar i drifta vår i kommunen, og der er for 2008 også eit større underskudd som no er dekka inn med både fondsmidlar og kutt i drifta. Det er smerteleg å kutta på skule og andre viktige områder, men me kjem ikkje utanom. Den som berre hadde hatt ein stor pengesekk no til jul....For 2009 ser det enda verre ut, så her blir tøffe tak. Inntektene våre er ennå uklare, og der pågår ei retaksering på eigedomskatten for verk og bruk som vi set vår lit til. Då kan vi få ein del ekstra slik at kutta ikkje vert så gale. Vel, dette vil vise seg til mars / april neste år, og då skal vi også revidere budsjettet slik at vi får eit meir kvalitetssikra og realistisk budsjett. Eit samrøystes kommunestyre vedtok i går investeringsbudsjettet. her blir det stort fokus på skule, samferdsel, trafikksikring og kyrkje i Knarvik. Mykje spanande, men store utfordringar i kostnader. Vi får håpe at ikkje renta stig så altfor mykje. Rammeoverføringane frå staten er ok, men blir spist opp av høge renteutgifter, pensjonskostander og lønsauke. Det er difor det er så ille til neste år. Vi får trøyste oss med at kommunen iallefall ikkje har noko med Terra å gjere!!! Det blir nok store overskrifter i avisene i morgon...men fleirtalet vil ikkje innføre eigedomskatt på hus og hytter, og vi er heller ikkje klar til å leggje ned skular no. Då blir det drifta som får lide, men vi har ei høg drift og høg kvalitet på tenestene, så vi satsar på at med større effektivisering og samarbeid så skal det gå bra.Tøft blir det, og alle vil merke det. Eg synes det er vondt og djupt smerteleg å gå til det steget, men det er nødvendig skal vi kalre å byggje oss opp ein kapital slik at vi og kan få investert i gode prosjekt for innbyggjarane. Dette blei mykje snakk om penger, men det er kvardagen min akkurat no. Vi snakkast!

1 kommentar:

Anonym sa...

vel overstått budsjettmøte!