søndag, desember 30, 2007

Nytt år med nye muligheter


Det går raskt no mor eit nytt år. Eg trur det blir eit spanande og vikitg år ikkje minst for kommunen vår og heile regionen. Mykje kjem til å skje i nordre delen - Mongstadområdet, og mykje vil skje både med utbygging, påbygging og rehabilitering av ulike bygg og skular. Så har vi ein stor utfordring med økonomien vår. Eg er optimistisk når det gjeld den. Sjølv om det no ser mørkt ut, så trur eg at vi vil få ein større del med inntekt på eigedomskatten på verk og bruk. Fleirtalet i kommunestyret har som kjent sagt nei til eigedomskatt på hus og hytter, men vi har retaksering på gang på verk og bruk, og dette kan gje oss ekstra inntekter...At opposisjonen ville innføre eigedomskatt på hus og hytter er meg ei gåte. Tidlegare har det aldri vore snakk om det for verken AP, Venstre eller SP. No vil dei altså det, og det er merkeleg...I tillegg så vil AP leggje ned 2 grendaskular frå august 2008. Dei fekk heldigvis ingen andre stemmer enn frå seg sjølve. Vi i KRF er svært spent på utviklingen av skulen i Lindås. Vi vil oppretthalda den strukturen vi har så langt det er mogleg...Kan hende vi må ta ein debatt, men det veit vi ikkje pr idag. Så har jula vore fin og roleg sjølv om eg har fått mange tilbakemeldingar på at folk er sinte, skuffa og frustrerte over fleirtalet som måtte gå til nedskjæringar bla på kulturskulen. Vi har måtta tatt det ansvaret det er å få eit budsjett i balande. Vi får ikkjer lov å leggje fram eit årsbudsjett med underskudd. Det var for KrF og meg personleg svært tøft - og det smerta å gje det kuttet kulturskulen fekk på 500.000. Alle har måtta bidra - alle einingar inkl.skule.Eit dårleg utgangspunkt for starten vår å få framlagt eit budsjett med over 20 mill.i underskudd. Når vi i tillegg vil behalda dei skulane vi har, så måtte det reduseringar til i drifta.At kulturskulen får eit stort kutt er rett. At vi visste om konsekvensane er også rett, men vi visste ikkje at det var dei store gruppene som bla skulekorpset på Lindås som fekkm merka dette. Eg har sagt til fleire at eg skal sjå på saka på nytt, utan eg kan lova noko som helst.Vi må nok også få opp ein debatt politisk om kva kulturskulen skal vera, kva skal den gje av tilbod og skal den vere frå 0 - 99 år, eller bør den konsentrera seg om barn og ungdom frå
6 - 18 ??? Eg berre spør. For meg er det iallefall svært trist og smerteleg å kutta i kulturen, men når vi gjer det så er det fordi vi har ein svært alvorleg økonomisk situasjon i kommunen. Til våren i revidert budsjett håpar eg at vi sit med heilt andre tall, men vi veit ikkje....Ja, så er det snart nytt år 2008...har du draumar ? Eg har mange, og eg håpar det blir eit godt og fredeleg år for oss alle. Eg håpar eg får visdom og kraft til å vere ein god ordførar, ein ordførar som tek folket på alvor. Eg skal gjere så godt eg kan. GODT NYTT ÅR.

Ingen kommentarer: