måndag, april 21, 2008

Framtidig storhavn på Mongstad


Mongstad er i verdsklasse og i stor vekst. Mykje skjer i nordre delen av kommunen no, og Mongstad prosjektet til StatoilHydro byrjar å vise att i terrenget. Allikevel er det viktig å sjå langt fram og tenkje langsiktig.Der er då at framtidig storhavn på Mongstad må på teiknebrettet. Fylkeskommunen har akkurat starta opp fylkesdelplan for framtidig storhavn i Bergenområdet. Då SKAL vi på banen fordi vi har det beste området i Hordaland for ei slik stor og internasjonal havn. Alt ligg til rettes på Mongstad, alt frå areal, kai, oljevern, infrastruktur etc..Vi veit vi er i sterk konkurranse med både Bergen, Samnanger, Fusa, Sund og Fjell kommunar, men dog...vi må tenkje framtid og då er Mongstad er min meining det aller beste aøternativ for storhavn. Eg leier no arbeidsgruppa som skal jobbe inn mot fylket nettopp med denne saken. Så skal vi snart igong med revidering av budsjettet og økonomiplanen. Det er også eit svært spanande område. Vi har forventningar om at kommunalministeren i revidert nasjonalbudsjett skal kome opp med nye friske midler til kommunane. Kvifor det ?? Jo fordi 4 av 10 kommunar må kutte i tenestetilbodet deriblant Lindås. Vi har store renteauke, pensjonskostnader, lønskostnader og alt dette står ikkje i stil med inntektene. Vel, dette skal du få høyre meir om når det nærmar seg mai og revidert budsjett. Trygg oppvekst og god alderdom er framleis hovedagenda for KrF og ordføraren. No håpar vi på større handlingsrom...eg er spent...Snakkast.

Ingen kommentarer: