søndag, juni 01, 2008

Vegen vidare...


1.juni - sommar og varmt ute, allikevel må eg ein tur innom bloggen min. Mykje har skjedd i kommunen sidan sist eg skreiv om kraftlinjene, så no er det på tide med ei oppdatering! Fyrst viul eg nevna at vi er blitt lagt merke til!! Ja, det har seg slik at vi arbeidar med ny plan for Knarvik senterområde, og i den forbindelse har vi og oppretta god kontakt med det lokale næringsliv og Knarvik Senterforening. At senterforeninga i Knarvik går inn og forskoterar 10 mill.kroner til 1.rundkøyring står det stor respekt av. Kommunestyret har gitt løyve på 5 mill. så no er vi i full gang, og håpar på oppstart av det arbeidet like over sommaren. Eg sa vi er lagt merke til...jo - husbanken såg oss og innstilte oss til å få midler til Stadutvikling - BLEST, og det har vi fått. 1 million ! No kan vi planlegge og analysere og få eit framtidsretta Knarvik sentrum og regionsenter. Eg håpar verkeleg at vi skal få til noko og ikkje berre ha det på papiret. Dialog og samarbeid med lokale aktørar i Knarvik er viktig for meg. Så 16.juni inviterer vi til seminar og eg håpar mange frå både næringsliv, senter, innbyggjarar og politikarar vil finne vegen til eit viktig seminar der utvikling står på dagsorden! Så må eg nevna KULTURSKULEN. Ei arbeidsgruppe har no jobba seg fram til ei god organisering av skulen, hatt fokus på innhald og ikkje minst sett på at fordelinga av ressursar til skulekjorpsa blir meir rettferdig. Gruppa har gjort eit godt arbeid. Vi vil difor gå inn for dei konklusjonane som gruppa har lagt opp til, og løyve 125.000 kr.til kulturskulen for 2008 slik at nivået vi no har blir oppretthalden. No må vi passe på at rammene for 2009 også blir samsvar med gruppas arbeide - det skal iallefall KrF setje på dagsorden i budjsettarbeidet til hausten. Kyrkja vil vi også styrke - og heile 700.000 går vi inn for slik at lønskostander og sikring av konfirmantarbeidet til hausten er i boks. dagens gledelege nyhende er satsinga på ungdommen - dei som fell utanfor organisert tilbod. Vi i fleirtalet - KrF - Høgre og FrP vil blåse liv i Ungdomens kommunestyre og løyver 125.000 kr til det arbeidet med å få igong gode tiltak for ungdommen. No skal vi lage retningslinjer for korleis midlene kan brukast, og det blir formannskapet som må godkjenne dei tiltaka ungdommen vil ha. Samarbeid mellom formannskap / kommunestyre og ungdommen kommunestyre vil bli styrkja. frå politiet er der stadig signal om at det går i feil retning for ein del miljøer i kommunen vår. Mange ungdommer driv hærverk for å ha noko å gjere..dette vil vi no setje fokus på, og håpar og på eit godt samarbeid med politiet. Vel, nok i denne omgang, men det skjer MYKJE POSITIVT rubdt oss - og vi er glade for å setje dagsorden i kommunen vår. Utfordringar står i kø, men vi grip fatt dei ein for ein...No skal eg nyte søndagen og ta ein telefon til mi mor som har bursdag i dag. GRATULERA MED DAGEN MAMMA!!

Ingen kommentarer: