måndag, mars 09, 2009

MOMSREGLAR LIKT FOR ALLE

BT laurdag sette fokus på momsreglane som gjeld her til lands. Eg er veldig glad for at BT tok den saka og fekk den fram gjennom media at her er eit regelverk som IKKJE er tufta på sunn fornuft. Ved fleire høve har eg tatt til orde for at ein må kunne utøve skjønn når det kjem til momskomepensasjons reglane. Slik det er idag er det kun det offentlege som får momsrefusjon. Frivillege lag og organisasjonar som t.d vil byggje opp eit idrettsanlegg, oppgradere ein bane e.l. får ikkje attende momsen. KUN når kommunen eller det offentlege står som byggherre kan dette skje. Ein må no kome vekk ifrå dette. Eg ynskjer ikkje moms på frivillighet ei heller moms på eit flott privat initiativ i Lindås som har bygd STALLANEMARKA BURETTSLAG. Det er så bra at foreldre tok initiativ til dette i ei tid der Lindås kommue var ei ein vanskeleg økonomisk situasjon. I ettertid har foreldre, kommune og det offentlege jobba godt ilag. No eig desse ungdommane sin eigen heim, men drifta av kommunen då dei treng assistanse og hjelp til sin eigenomsorg. Då skulle det berre mangle om ikkje momsen på bustadene vart refundert. Det må vera lov å bruka skjøn når momsen skal fordelast skreiv leiar i BT idag. Heilt samd i det. No har eg tatt saka vidare både til Kommunenes sentralforbund og direkte i brev til statsråden i KRD Magnhild M.Kleppa. Alt skal prøvast...Momsen utgjer 4 mill.i Stallanemarka, og det er ungdomane som taper desse pengene. Ja eg skal gjere alt som står i mi makt å få satt fokus på dette, og eg er glad for dei mange andre som og har jobba med denne saka i særdeleshet foreldrene..TAKK - de gjer ein kjempejobb.

Ingen kommentarer: