søndag, mars 15, 2009

RASPE/KOMLEFEST PÅ MIDTGÅRD BEDEHUS


Idag søndag har eg faktisk vore på raspekakefest. Eg er jo oppvokst på Karmøy og der seier dei komler, så eg vel å halda meg til det begrepet! Komlefest på eit bedehus er det mogleg? Ja, på Midtgård bedehus er det fullt ut mogleg. Reidun og Margunn laga komler til over 100 mennesker, og godt og vel 100 stk.var samla i bedehuset idag til storsamling og komlefestmiddag! Midtgård bedehus har eg skreve om før på bloggen fordi dei for ikkje så mange vekene sidan fekk Leif Øksnes Minnepris for 2008.Langt over 100 born og unge er innom bedehuset i løpet av ei veke, og ein stor flokk med frivillege legg sin flid i å gje gode aktivitetstilbod til desse . Desse flotte frivillege - bærebjelken og limet i lokalsamfunna våre gjer ein uvurderleg innsats. Eg er veldig glad for at eg blei invitert til å vera med idag og fortelja litt om Minnefondet og prisen, samt litt om kven Leif Øksnes var. Det står stor respekt av denne forsamlingen som jevnleg møtes på bedehuset. Born, ungdom, vaksne og eldre møtes her til felleskap. Dei er flinke, dei er ildsjeler.Ja, dei kan det på Midtgård bedehus til og med koke komler til 100 mennesker.GRATULERA igjen til alle med Minneprisen, lukke til vidare. Eg er stolt over dykk og takknemleg for at eg fekk vera dykk på komlefest idag.

Ingen kommentarer: