torsdag, september 17, 2009

I FARTEN:)

Heisann!No skal eg fortelje deg litt om dei siste dagars begivenhetar. Det er ein hektisk kvardag for ordføraren og heile den politiske leiinga, men det er bra med mykje arbeid for då skjer det også mykje i kommunen vår. Heilt kort om Stortingsvalet: det blei raudgrønt fleirtal og 4 nye år. Så ser det ut til at Tove Brandvik får seg ein plass på tinget, og idga i kommunestyret overrekte eg ein blomebukett og ei raud lang liste med saker som ho må jobbe for i dei neste åra. Lindås kommune har mykje som vi må få på plass, og saman med Gjermund Hageseter, så blir dei to som KRUTT! Eg ynskjer både henne og Gjermund lukke til på tinget.KrF som er mitt parti gjekk desverre litt attende, men vi fekk vår kjære og dyktige Laila Dåvøy, og ho kjem til å gjere ein knallgod jobb for heile Hordaland. Nok om valet. Sidan sist har eg vore på 25 års jubileum for pensjonistlaget Lindåsneset. Flott og motivert gjeng på alle måter. Det er bra å ha slike pensjonistlag i kommunen, dei gjer ein viktig jobb. Så har vi hatt kommuenstyremøte idag, og ei av sakene var å tilrå eit forslag til tomteval for Kyrkja i Knarvik. Eit solid fleirtal fekk det til. Høgre, KrF, FrP, SV, SP og Venstre sørga for dette, AP stemte for sitt forslag som då falt. No er vi eitt steg nærare, men likevel mykje gjenstår av reguleringsarbeid, innspel til den, godkjenning i departementet etc...Så er det beredskapsråd imorgon med viktige saker på dagsorden. Vidare vil eg i nær framtid leggje til rette for eit nabo møte for dei som bur på Nappane i forhold til reg.planen som no vart vedteken idag. Vidare blir det krinsmøter i høve til kommunedelplan for skule, så vi har no litt å gjere på. TA GJERNE KONTAKT VISS DU HAR NOKO DU VIL HA FOKUS PÅ. Eg er folkevalgt og er der for DEG.

Ingen kommentarer: