onsdag, oktober 10, 2007

Kultur


I Lindås kommune har vi eit mangfold av kulturtilbod. Idag har eg fått vore med på eit møte mellom kommunens kultur og aktivitetseining samt representantar frå kor, korps og revymiljøet. Eit godt møte med mange innspel og idemyldring. Ein tek sikte på å arrangera KULTURDAGAR i april 2008. Då skal det myldre i Lindås kommune med ulike innslag til glede for mange forhåpentlegvis.
Vi er heldige som har eit rikt og varierande kulturliv og idrettstilbod. Vi er heldige som har så mange lag og organsiasjoner som står på år etter år... Vi er heldige som har ein frivillegsentral som drives godt, og vi er heldige som har ressursar kommunalt til å vere med å leggje til rette for kulturlivet.
Fram mot våren 2008 vil det bli både folkemøter om kultur, og spanande møtepunkt mellom lag / organsiasjonar og kultureininga i kommunen. Eg vil fylgje med i arbeidet, og gler meg over at vi igjen skal få kulturdagar i Lindås kommune.

Ingen kommentarer: