måndag, oktober 15, 2007

Arbeidsmiljø


I morgon skal eg til Ulvik og delta på Arbeidsmiljøkonferansen 2007. Eg ser fram til to nyttige dagar der vi kan fordjupe oss i dette viktige temaet : ARBEIDSMILJØ.
Som folkevalgte er vi også arbeidsgjevarar, og dette viktige området skal vi ivareta i nært samarbeid med adminstrasjonen. I tida framover vil det vere særs vikitg å ha fokus på dette temaet då vi må vera klare på å både rekrutera og behalda våre ansatte i kommunen. Dei ansatte er den viktigaste ressursen, og utan dei kan vi ikkje utføre dei tenestene vi er pålagde å gjera for innbyggjarane i kommunen. Eg veit at der er utfordringar med arbeidsmiljøet i ulike einingar, difor er det så viktig at vi jobbar kontinuerleg med dette temaet. Eg ser fram til å ta sete i AMU
( arbeidsmiljøutvalet )og i samarbeid med arbeidstakarorgansiasjonane og verneomboda jobbe med å vidareutvikle eit godt arbeidsmiljø i Lindås kommune.

Ingen kommentarer: