fredag, mars 14, 2008

Oppsummering ....


Det er fredag og det er helg. Eg kjenner meg priviligert ikveld. Priviligert over å få vere folkevalgt, få vere ordførar og få vere ein del av den store KrF familien! Så hadde vi kommunestyremøte igår. Vi starta kl. 14.00 og avslutta kl. 20.40. Eit langt, men godt møte der vi fekk debatera viktig politikk, eit møte der vi var for det meste samrøystes i heile kommunestyret, men vi hadde også vedtak der dei politiske ulikheter kom fram. Det er dyktige lokalpolitikarar i Lindås. Alle parti har utruleg flinke og kreative folk, som er på jakt etter dei gode løysingane heile tida. Vår KrF gruppe med Arne Ramslien i spissen talar varmt om viktige verdiar, menneskeverd og mangfoldet vi skal ivareta i kommunen vår. Kva har så skjedd den siste tida for min del ?? Ei lita opprasing følgjer no, og du vil sjå at det er svært mange ulike oppgaver ein ordførar i ein kommune må ta ansvar for!!Eg kan ikkje ta med alt, men dei store linjene får du !
- 22.januar - opning av nye vegen - Espeland - herland. Fantastisk med trygg veg til Mongstad
- 25 - 27.januar - KrF konferanse - lokalpolitikarane samlast til viktige tema
- 30.januar ein vanleg dag på kontoret der eg har møtepunkt med innbyggjararne. Denne dagen møtte eg folk frå Risa på Lindås. Veldig interessant
- 31.januar - Stormøte med Nordhordland Legevakt. Helse for alle i Lindås og nordhordland
- 7.februar - kommunerstyremøte på Mongstad. Vi ser det store anlegget, og får viktig informasjon om satsingane som no er i full sving. Industri og næring i fokus!
- 8.februar - klimamøte. Miljø og klima er satt på dagsorden i Lindås. Eg har tatt initiativet til at ny klima og energiplan no må rullerast og miljø må vere ein viktig del av denne planen
- 11.februar - ekstramøte i formannskapet. Lindås bu og servicesenter står på agendaen. Politikarane ynskjer ikkje å gå for rådmannen sitt forslag til innsparingar om å leggje ned 25 sjukeheimsplassar og gjere dei om til omsorgsbustader med heildøgnspleie. Rådmannen har gjort jobben sin, men vi ynskjer ikkje å fylgje den planen
- 14.februar - ungdomskuleelevar på Knarvik møter meg på kontoret til prat og intervju. Dyktige og engasjerte ungdommar
- 17.februar - eg er " organist " på Gudstenesta i Myking kyrkje. Flott å få litt påfyll også!!
- 21.februar- ordføraren møter kontrollutvalet. Skulen og styringsstrukturen er temaet
- 26.februar - kontordag og møter med ulike innbyggjarra
- 29.februar - Regionrådet har møte. Storhavn på Mongstad og utviklinga der i nordre delen er viktige tema
- 3.mars - NRK intervju kl. 07.00. Eg får lov å snakke om kommunen - vekst og utvikling. Vi ynskjer nye innbyggjarar til Lindås
- 4.mars - møte med ulike innbyggjarar
- 7.mars - fylkesmannen har tilsyn på kommunens beredskap. Eg må møte til intervju..og det gjekk greit. Vi har eit godt planverk og retningslinjer for beredskap i Lindås. Det er trygt å vite
- 9.mars - denne dagen skal eg leve lenge på. Opning av HUMØRKRAFTVERKET i humørbygda Hjelmås. Eg har konsert og får møte entusiastiske bygdefolk som brenn for bygda si og nyskaping. STÅ PÅ - de er utruleg flinke.
- 10.mars - Miljødep. er på synfaring i Nappane saka. No er det berre til å vente...
- 12.mars - folkemøte på Seim. TAKK TIL SEIMSBYGDA som igjen har kalrt det. Dei er svært motiverte og vil ha utvikling i bygda. Full gymsal og masse engasjement. Eg er blitt veldig glad i Seimsbygda også..er priviligert som får oppleve alt dette positive
- 13.mars - kommunestyremøte. Vi vedtek barnehageplanen - og det blir ny barnehage på Ostereidet og Knarvik Barnehage skal byggje ny. Spanande..
- 14.mars - møte om vassforsyning. Vatn er livgivande - og vi må vere på hugget og vite at vatnet vårt er trygt å drikke med god kvalitet.
Då er det helg og snart påske. Påskehøgtida då vi skal minnastkor høgt Gud elska verda at han gav Sonen sin den einaste, forat kvar den som trur påHan ikkje skal gå fortapt , men ha EVIG LIV. ( Joh.3:16 )
Ha ei god påske alle saman. Vi snakkast på bloggen!!

1 kommentar:

Anonym sa...

Ha en riktig god påske.Håper du får litt fritid og hygge med familie og venner også. I fjor påske hørte jeg denne setningen gjentatte ganger:
"amefufuka,amefufuka".
Du kjenner sikkert betydningen gjennom sanger du har hørt eller sunget.
Lykke til videre.
HBR.