søndag, oktober 19, 2008

Miljøvernminsteren på Mongstad


Så leste eg i BT at statsråd Solheim var på veg til Mongstad og Lindås kommune! Flott tenkte eg, no får eg møte han og då skal eg få ein samtale om ein del av dei utfordringane vi har i både Lindås og i Nordhordland. ja, vi har Mongstad og StatoilHydro og det er både fordel og ulempe. For ikkje å snakka om dei planlagte kraftlinjene frå Mongstad til Kollsnes som vil øydeleggje vårt sårbare kystlandskap samt at linjene går over Hopebygda. Mange av dei som bur på Hope måtte i si tid flytte frå Mongstadbygda pga industrien, no er dei utsette igjen. Kor mykje skal ei bygd tåle?? Vi ligg på Norgestoppen over CO2 utslepp i vår kommune, og der er nok eit gasskraftverk under planlegging ( BKK sitt...dei søkjer no konsesjon..) Planlagte kraftlinjer gjennom Modalen, Masfjorden og til Mongstad..Store utfordringar med klart mange ulemper står i kø...MEN: fekk eg noko invitasjon til å møte Solheim?? Nei, det fekk eg ikkje...ingen tok kontakt og det synes eg er svært skuffande. Mongstad med si " MÅNELANDING " eit område der det skjer så mykje, eit av nord Europas mest spanande stad akkurat no...så har altså ikkje statsråden tid til å verken helse på ordførar i vertskommunen Lindås ei heller tid til å snakke med ho om viktige miljøutfordringar. Eg er kjempeskuffa over dette og har og ytra det i lokalavisene. Slik er det....men eg gjev meg ikkje. Vi skal gjere det vi kan her i Nordhordland for å få eit møte med sentrale myndigheiter om bla kraftlinjene som er ei stor sak for oss. KRAFT VIL VI HA, MEN VI SKAL HA DEN I KABEL. God søndag!!

Ingen kommentarer: