fredag, oktober 10, 2008

Mykje på ei veke...

Mykje har skjedd denne veka. Full fart, høgt tempo, mange viktige politiske saker i levekår, plan og miljø og formannskap. Forrige helg starta med koseleg 60 årslag for Kari Skår Sørheim i Masfjorden. Ho feira dagen sin på Fjon fjellkyrkje, ein flott kveld saman med ei flott dame som Kari. Perfect start på helga. Laurdagen opna eg psykiatridagane i Lindås. Vi hadde arrangement i Knarvik senter, og eg opna med sang og nokre ord samt var konfransier .Ein kjekk dag . Søndagen bar det i veg til Hundvin og kåringssjå. Her og opna eg familiedagen og vi hadde ein kjempekjekk dag. Mange aktiviteter, arrangørane var flinke og dyktige og eg er stolt over alt dei fekk til TUSEN TAKK for ein fin dag på Hundvin, eg kjem att neste år ( om eg får lov... ) Så har då veka gått til politiske møter. Vi er inne i budsjetttider, og vi har store utfordringar i kommunen. Formannskapet vedtok nytt finansreglement, og vi har no eit up to date reglement som er konaservativt og gjev grunnlag for tryggleik. Ikkje noko Terra fakter her i gården nei!! Ny politisk styringsstruktur var også oppe, og vi har jobba godt med det. Eigedomskatt på verk og bruk var eit tema samt kva skal vi satse på neste år. For KrF er trygg oppvekst med ein god og desentralisert skulestruktur eit viktig tema, men vi kan vere med neste år å iverksetje rullering av kommunedelplan for skulen nettopp for å sjå på både kvalitet i innhaldet og det bygningsmessige . Då må også skulestrukturen under lupa, men kva utfallet blir er heilt ope. Vi har heller ikkje starta arbeidet enno. Det skal mykje til før KrF er med på leggje ned skular, men vi skal ta ansvar og vi skal tørre å gå inn i debatten med eit ope sinn. Det blir spanande. På sønadag skal eg tale på eldrefesten i Lindås. Eg ser fram til å møta eldrerådet og ein feststemt eldrelyd. God helg.

Ingen kommentarer: