laurdag, desember 13, 2008

Tvil om månelandinga?

Når no leiinga i StatoilHydro i følge VG kjem med opplysningar som skapar tvil om regjeringas månelanding på Mongstad då er det eitt eller anna som ikkje stemmer.
TCM ( test center Mongstad ) pilotanlegget skal stå ferdig i 2010 og slik eg har fått opplyst så er anlegget i rute. Når leiinga no signaliserer ein annan agenda og sår tvil om dette let seg gjera så er eg samd med statsråden at dette må gripast fatt i. Når statsråden no varslar ei sak til Stortinget og til og med vil høyne ambisjonsnivået for testanlegget så er eit klart signal til StatoilHydro : sett igong og jobb -månelandinga skal realiserast med oppstart av piloten i 2010.

Ingen kommentarer: