onsdag, januar 14, 2009

Oppstart av kommunedelplan for Mongstad


Så er vi igong...oppstartsmøte for planen blir eit OPE FOLKEMØTE på Haugatun onsdag 28.januar kl. 18.00. MØT OPP, sei di meining, kom med innspel..eg vil vera tilstades og ta med meg alle innspel som kjem. Planen er viktig ikkje berre for Lindås men for heile Hordaland! Vi vil ha ein open og god prosess og bruke naudsynt tid til planarbeidet slik at vi får alt med oss! VEL MØTT!

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, sannsynligvis sa det er