søndag, januar 18, 2009

VISIT NORDHORDLAND

I helga har eg vore på reiselivsmesse i Arenum. Der hadde bla Nordhordlandsregionen ein flott stand. Nordhordland reiselivslag hadde ordnas med ein super stand og den var godt besøkt. " Visit Nordhordland " med alle dei kvaliteter og alt det som denne regionen har å by på. Eg meiner vi må bli enda betre på profilering av regionne vår. Her er alt : jobb moglegheiter, kultur og friluftsliv, gode oppvekstvilkår, attraktive bustadfelt og tomter...Ein VEKST REGION som er heilt UNIK. Eg vil jobbe for å vere med å utvikle denne regionen, og gjennom arbeidet i Regionrådet som Lindås er ein viktig del av vil eg vere med å profilere kommunen, regionen som ein flott stad å bu og arbeide i. Arealdelen i vår kommuneplan skal rullerast iår, no treng vi mange gode innspel på korleis vi ynskjer å ha det i Lindås. Dette må vi sjå i samanheng med heile regionen. Eg er glad vi har eit godt samarbeid på tvers av kommunane, eit samarbeid vi kan utvikle endå meir og som til slutt kan bli ein storkommune i Nordhordland. Der er så mange fordeler med å slå saman kommunane til ein stor og sterk kommune....Så må vi altså markedsføra regionen og det har vi alle eit ansvar. Reiselivsmessa og Nordhordland sin stand var godt besøkt, og det viser at her er alle mogleheiter. VISIT NORDHORDLAND og god søndag!

Ingen kommentarer: