fredag, januar 23, 2009

VATN

Ja, du leste rett. VATN. Vatn er naudsynt for oss alle, vatn er ferskvare og vatn trengs både som drikkevatn og industrivatn ( råvatn ). Formannskapet har nettopp hatt VATN på dagsorden. Vi har gjennomgått ein rapport og drikkevassforsyninga i Lindås og rapporten viser at vi treng meir vatn, betre tryggleik for levering av vatn, tryggleik med omsyn til forureining, klima endringar og meir industrivatn trengs til Mongstad.
Vatn er ein del av våre beredskap, og vi skal passe nøye på vatnet vårt. No skal administrasjonen jobbe vidare med ulike alternativ for oppgradering av drikkevatnet, nye løysingar og sjå om det også er mogleg med eit interkommunalt vassystem. Alle treng vi å vite at vi har godt og nok vatn. Hovudvasskjelda vår Storavatn held så langt god kvalitet og det håpar eg det også skal vere i framtida. Vatn er viktig og det er difor saka er satt på dagsorden. vatn er også sunt, så sett igong : drikk meir vatn! GOD HELG.

1 kommentar:

Anonym sa...

VATN FOR ALLE!
Dette minner meg på at Israel har bombet i stykker vannforsyningen på Gaza,og at de nå gjær sitt ytterste for å hindre at den blir utbedret.
Jeg håper at dere som åpenbart forstår betydningen av godt og mye vann til alle protesterer politisk!

Hilsen
Ben Borgen