måndag, august 27, 2007

Takk til Seimsbygda


Så har eg vore på mitt fyrste folkemøte så langt i valkampen. Seimsbygda stod for folkemøtet, og hadde verkeleg førebudd seg godt. For meg som ny politikar i kommunen er det viktig å høyre kva folket ynskjer. Møtet på Seim var særdeles interessant, og mange gode poeng og idear til løysing av ulike problemstillingar blei framsatt. TAKK skal de ha Seimsbygda. Eg vil ta dette med meg inn i arbeidet som lokalpolitikar. KrF - Lindås vil arbeide for gode løysingar på Seim, både når det gjeld skule, barnehage, seniorbustader og idrettsanlegg. Vi vil arbeide for at tilbygget med gymsal og garderobar kjem i gong snarast, og når prioriteringane skal gjerast vil vi innhente fakta og opplysninmgar frå dykk! KrF ynskjer eit godt og tett samarbeid, og vi håpar ikkje dette følkemøtet i kveld er det siste. KrF vil tenklje langsiktig og planleggje deretter, og då skal Seimsbygda med i dei planane. Til Bondelaget vil eg seie : JA TAKK TIL VAKSENOPPLÆRING!! Vi tek gjerne imot Bondelaget vi treng lære, vi treng møtast, vi tren å snakke saman og spele på lag! Dette skal bli spanande...så nå får me berre håpe at eg blir valgt og at KrF får dei stemmene dei treng for å ha innflytelse i kommunen! GODT VAL - SEIMSBYGD!

Ingen kommentarer: