fredag, august 31, 2007

Festhelg i Knarvik


Så er det duka for ei festhelg i Knarvik. Det er Knarvikmilhelg og jubileumshelg! Dette fantastiske arrangementet som set fysisk aktivitet på dagsorden er heilt unikt. Ikkje berre handlar det om aktivitet av fysisk art, men det er eit stort kulturarrangement. Knarvikmil generalen Helge Brekke står på , år etter år, og det same gjer alle dei frivillige som tek i eit tak og legg enormt mange arbeidstimar ned i dette tiltaket.
FOLKEFESTEN - ja, eg gler meg og dette året skal eg stå på stand for KrF i tillegg til Knarvikmila! KrF - Lindås ynskjer å spele på lag med frivillige lag og organisasjonar. Idrett og fysisk aktivitet er både førebyggjande, helsebringande og bidrar til gode arenaer. KrF vil arbeide for at Nordhordlandshallen blir ein open og inkluderande hall med stor tilgjengelighet.Målet må vera at hallen blir gratis for lag og organisasjonar som faktisk gjer ein kjempejobb for barn, ungdom og vaksne. KrF - Lindås vil vere ein pådrivar for at kommunen har god og tett dialog og samarbeid med lag og organisajonar, og at Idrettsrådet blir ein aktiv medspelar. Kom innom standen vår i Hallen under Knarvikmila. Ta kontakt med oss om du er frivilligmedarbeider i eit lag / organsiasjon så skal du få høyre våre visjonar for både idretten og hallen!

Ingen kommentarer: