måndag, august 06, 2007

Valkamp på NRK Hordaland


Så er valkampen i gong...Skikkeleg i gong, og framover vil det være mange arrangement rundt omkring i kommunen vår. Til og med på internettsidene til Nrk - Hordaland er der valkamp. Ja, eg er med...du må gjerne gå inn på Nrk.no/Torget, deretter videre på Hordaland fylke og velje Lindås kommune. KrF - Lindås har eit spanande program. Ta deg tid til å lese programmet når det kjem i postkassa di, eller sjekk det på KrF - Lindås si heimesida. Klikk deg inn på linken som ligg til hø.på bloggen!Trygg oppvekst, bedre alderdom, idrett / kultur og miljøsaker vil vere viktig for KrF - Lindås i komande kommunestyreperiode. Eg ynskjer gjennom valkampen å flagge desse sakene, vi treng ein god skule med innhald og ein skuleleiing som lærarane, elevane og vi foreldre er tjente med. Ein skule kan ikkje drivast av seg sjølv, men må ha ein leiar.Arenaer for idrett og fysisk utfoldelse, ein open Nordhordlandshall, nye institusjonsplassar, god heimeteneste, brukarstyrt assistanse ( BPA ordning ) omsorgsløn, gode og meiningsfulle seniorsentre...vi har mange ting som skal på sakslista. Alt kan ikkje gjerast på ein gong, men med planar og langsiktig tenkjing gjennom prioriteringar så meiner KrF at det skal gå an...Så bruk oss, forstyrr oss, ta kontakt. Eg vil vere ein folkevalgt for nettopp deg!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kjekt å høyra deg i debatten i senteret/radioen dag.Du kan med stort mor ståpå vidare.

Anonym sa...

- og så vart mot til mor....