tysdag, september 02, 2008

Kor skal kyrkja i Knarvik plasserast??

Samarbeidspartia KrF, H og FrP har i si politiske plattform eit punkt som heiter kyrkje i Knarvik. Over investeringsbudsjettet som vart samrøystes vedatt i desember 07 har endeleg kyrkja fått sin post på budsjettet, og etter mange års venting skal no kyrkja realiserast. Då er spørsmålet : kor skal den stå?? Tomtespørsmålet skal avgjerast og det snarast. Mange har ulike meiningar om plasseringa av kyrkja, men no må vi få fart på denne avklaringa. Eg ynskjer saman med mine samarbeidspartar i Høgre og FrP å invitere til ope møte om kyrkjeplasseringa, og eg inviterer herved til å kome med kommentarer på bloggen om dette temaet. Skal kyrkja stå på Knarvikhøgda eller ovenfor senteret - på pynten ved Nordhordlandshallen ?? Dette er to gode alternativ som begge i kommunedelplanen er off.areal - nettopp til denne bruken. Velkommen til ope møte - eg skal annonsera det i lokalavisene så fylg med !!

Ingen kommentarer: