tysdag, september 16, 2008

Så er det haust og budsjett igjen..


Tida går jammen fort. Det er snart eitt år sidan eg blei vald til ordførar i Lindås, eitt år med utruleg mykje spanande saker, oppgaver, representasjon, hard jobbing, kjeft og ros. Summa sumarum : EG ER HELDIG OG PRIVILIGERT som får vere lokalpolitikar i Lindås. Så var det hausten då og budsjettprosessen er så smått igong. Enno mange usikre moment - kva får vi av inntekter i form av eigedomskatt på verk og bruk, kva får vi gjennom statsbudsjettet til kommunen, utbytte frå BKK etc...Eg er optimist og trur vi skal klare å skape mykje bra også i 2009 for innbyggjarane. Kva skal vi satse på?? Eg er særs opptatt av : Oppvekstvilkår, eldreomsorg, kultur og frivillighet, dei svakaste i kommunen vår - rusomsorg, bustadlause osv..Vi har mange utfordringar, og vi skal gjere det vi kan for å byggje eit varmt og trygt samfunn i Lindås. Næringspolitikk, areal til nye næringsområder, få vatn i bassenga, kyrkje, idrettshall på Lindås..gode investreingsprosjekt står i kø. Ein krevjande budsjettprosess på både drift og investering ventar oss. Kva tenkjer du må prioriterast for 2009 ???

Ingen kommentarer: