onsdag, september 03, 2008

Leiknes skule - ja, dei kan!


Idag har eg vore på Leiknes skule. Eg tok med meg rådmann og vi køyrde inn for å takka dei. Takka fordi dei er så utruleg flinke. Dei har tatt imot 27 1.klassingar under vanskelege forhold i ein gymsal..også dei andre elevane ivaretek dei på ein flott måte. Eg har fått gode attendemeldingar frå foreldre som seier at personalet på Leiknes er i ein klasse for seg. FLOTT. " Forelska i lærarn... " eg har stor tillit til lærarane og personalet rundt om på skulane i Lindås. Dei er dyktige og har fokus på den einskilde elev..Eg har lagt merke til dykk...er stolt over dykk. No skal det bli spanande å sjå seksjonsbygget som kjem på Leiknes samt ombygginga..Er klar over at det ikkje er den optimale løysinga og at helst skulle alt vore gjort no, men vi må forholde oss til investeringsplanen, men allikevel ha full fokus på framtida. Lukke til fortsatt i Lindås skulen...Vi er priviligerte!

Ingen kommentarer: