laurdag, november 29, 2008

Aukande sjukefråvær

Det er blitt laurdag og eg har gjeve ein kommentar på NRK Hordaland vedkomande det høge sjukefråværet i Lindås kommune. Ja, eg er uroa og er bekymra. Det er Lindås kommunestyre som er arbeidsgjevar for over 1100 ansatte i kommunen, eit ansvar vi skal ta på alvor. Difor må vi no handle og vi må gå bakom desse statistikktala og finne ut kva er det som gjer at langtidsfråværet har auka. Mål og tiltak skal på plass, AMU og arbeidstakarorg.saman med arbeidsgjevar må no gjere det ein kan for å finne ut av dette. Eg har vore innom dei fleste einingane og for meg høyres det ut som om folk trives og har det bra.Allikevel har vi talas klare tale. No når vi på nyåret går igong med overordna mål og visjonsarbeid for kommunen, så skal vi også ha eit auka fokus på arbeidsmiljø og sjukefråværet. Her må alle gode krefter vera med. Tenestetilbodet er avhengige av gode og dyktige fagfolk, og slike har vi mange av i kommunen. No må vi gjere det vi kan for å halda på desse, la dei få trivast og utvikla seg, ha levelege og gode arbeidsvilkår. Då trur eg og at sjukefråværet vil gå ned. Vi må saman skape begeistring, giv og nytt mot i heile organsisajonen. GOD HELG!

Ingen kommentarer: