laurdag, januar 10, 2009

Krigen mellom Hamas og Israel er ein tragedie

Der er mange tårer..der er stor naud og liding. Både på Gaza og i Israel vert det i desse dagar felt tårer. Tårer for ei mor, ein far, ei søster eller ein bror. Israelsfolket lid og palestinarar lid. Lidingane er store på begge sider. " Nok er nok " sa den israeliske utanriksminister. ja, Israel kunne ikkje sitje lengre å sjå på at HAMAS fyrte av rakett på rakett mot Israel. HAMAS som har eit einaste mål : å utslette Israel. Ja, Israel må kunne forsvare seg. Allikevel krigen er ein stor tragedie. Partileiar Dagfinn Høybråten sa fylgjande om konflikten : " KrF har alltid vært venner av Israel, men vi har aldri stilt oss ukritisk til Israels politikk eller bruk av militærmakt. Vi har en plikt til å si i fra når gode venner er på feil kurs.
Stilt overfor Hamas’ vedvarende rakettangrep mot sivile mål har Israel en rett til å forsvare seg. Mottiltakene må imidlertid være forholdsmessige, ikke minst for å skåne sivilbefolkningen. Våpenmakt kan aldri skape fred. Ingen må tro at militære midler løser selve konflikten. Den kan bare løses politisk – på grunnlag av en forpliktende fredsavtale.
KrF vil arbeide for at Israels skal sikres rett til å leve i fred innenfor trygge og anerkjente grenser og anerkjenner samtidig palestinernes rett til selvstyre på eget territorium. For oss smerter israelernes og palestinernes lidelser like mye. Nå må vi skape menneskeverd ved å trappe opp den humanitære innsatsen og styrke fredsarbeidet ". Eg stiller meg bak desse orda. No må vi be om fred. Mange lidingar på begge sider.Direktør i det kristne TV selskapet SAT 7 seier bla : Krigen som nå pågår er spesielt tragisk for barna. Mer enn halvparten av befolkningen på Gazastripen er under 17 år. De har ingen steder å gjemme seg, annet enn hos Gud.Mi helgehelsing idag vil vere barnesongen Jeg folder mine hender små..Les den, ta den til deg, og la oss håpe på fred - på varig fred og fordragelighet. Israel er våre vener, lat oss hugse på dei, men og på alle dei uskuldige barn og vaksne som må lida og som døyr både på Gaza og i Israel.
Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg
La alle barn i verden få det like godt som jeg

Vern alle med din sterke hånd mot fattigdom og død
Og hjelp små barn i alle land så ingen lider nød

La ingen krig og sult og sott få gjøre oss fortred
La alle leve trygt og godt i frihet og i fred

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ei salig blanding av nynorsk og bokmål her.

Noko seier meg at du har klypt og limt inn tekst frå andre nettstader.


Kvifor er det så moderne å ha meiningar om denne konflikta no om dagen ? Situasjonen i Kongo har i lang tid vore minst like ille, men den bryr vi oss nesten ikkje om.

Det er viktigare å vere "politisk korrekt"

Astrid Aarhus Byrknes sa...

ja.her er ei blanding av nynorsk og bokmål nettopp fordi eg viser til partileiar Høybråten og kva han sagt om konflikten. Det same gjeld for SAT 7. Eg skriv ikkje om når det er sitat! Situasjonen i Kongo og andre stader er sjølvsagt like viktige. Krig og lidingar i verda er ikkje akseptabelt om det er i Kongo eller på Gaza.