søndag, februar 01, 2009

STRANDA MISJONSLAG I 100

100 år med Stranda Misjonslag er det ikkje flott? Det står stor respekt av eit lag å halda fram med eit arbeid i 100 år. I ettermiddag og kveld fekk eg vera tilstades på dette fine arrangementet. Så heldig var eg at eg fekk både syngje og seie nokre ord til jubilanten. Med tonefølgje frå Trond Fykse som berre spelar heilt fantastisk så blei det for meg ei stor oppleving. Det var fullt i dette bedehuset på Stranda, og snittar og kaker blei servert. Mange har gjennomår stått i bresjen for dette arbeidet og dei vart heidra ikveld med ord og blomar. Strandabygda framstår som ei bygd med mange ressurspersonar og mange kvalitetar. Eit mangfald av lag og aktiviteter der Stranda Misjonslag er ein del av dette mangfaldet. Det var ei stor ære og glede å få representera Lindås kommune idag. Lukke til med dei neste 100 år Stranda Misjonslag.

Ingen kommentarer: