torsdag, februar 05, 2009

TILTAKSPAKKEN FOR LINDÅS KOMMUNE VEDTATT

Formannskapet i Lindås hadde idag opp til politisk handsaming tiltakspakka og midler i Lindås kommune. Rådmannen hadde lagt fram ei liste med tiltak som kan iverksetajst snarast og utifrå den lista gjorde vi våre prioriteringar. Ramme til disposisjon var på vel 10 millionar, og rådmannen hadde eit forslag på 17 mill, så lista måtte slankast for å koma i havn.
Formannskapet drøfta saka på ein god måte, og vi var alle samstemte og tverrpolitisk kom vi fram til eit felles framlegg og deretter samrøystes vedtal. GODT JOBBA Lindås formannskap - god politiks dugnad. Tiltak som no skal igong i TILLEGG til vedtatt investeringsbudsjett for 2009 er som fylgjer :
Lindås barneskule : 2 mill.
Knarvik barneskule : 1.5.mill
Haugen barnehage: 250.000
Håkonshaugen: 250.000
Gamlestova på Tveiten : 200.000
Tinghuset på Lindås: 500.000
Vegsikring / møteplassar Hundvin : 500.000
Vegrekkverk: 500.000
Rekkeskantar - vegsikring : 900.000
Rehab.av nedslitt vegdekke : 3 mill.
Lindås kyrkjelege fellesråd - Myking kyrkje : 600.000
BALLBANE I ALVERSUND - oppgradering og kunstgras : 650.000

Vedtaket frå formannskapet vart samrøystes vedtatt også i kommunestyret
Godt jobba - godt vedtak til glede for mange og ikkje minst : GODE SYSSELSETJINGSTILTAK.

Ingen kommentarer: