torsdag, juni 21, 2007

EKSPRESSBUSS


Ja,ja,så er nok ein dag over, og det blir bra med ein avspaseringsdag i morgon slik at helga blir ein smule lengre enn den pleier. I dag tok eg ekspressbussen på jobb. Vel, eg pleier jo vanlegvis gjere det, men i dag hadde eg ei artig oppleving på bussen. rett bak meg var det stor diskusjon om Tides nye ekspressruter frå Knarvik til Bergen. Er desse rutene verkeleg ekspress eller ei?? Vi opplever at bussane stoppar heile vegen sjølv om det er blitt oss fortald at ekspressbussen ikkje skal stoppe før Eidsvåg. Ja,ja...diskusjonen var interessant og kreativ. Konklusjonen var som følger : fleire burde ta bussen til byn - då sparer ein miljøet og du sparer penger og bil!Synes vi har eit flott kollektivtilbod frå Knarvik. Skulle berre ynskje at det også gjaldt lengre ute i kommunen, for der strevar dei, og der er det ikkje alltid like lett å finne ein ekspressbuss...KrF er eit verdiparti og eit miljøparti. Som lokalpolitikar i Lindås vil eg arbeide for at kollektivtilbodet skal vere godt og tenleg for alle. Vi må leggje press på stat og fylke slik at der kan leggjast til rette for eit slikt tilbod - og at reisekostnaden blir mindre. Bergen kommune har no ein pris på bussbiletten - ein pris som er heilt overkommeleg. No må vi jobbe for det same...slik at det ikkje blir nødvendig å ta bilen til Hordvikneset for så å ta bussen til byn - for det blir jo mykje billegare! KrF - Lindås vil vere med å påverke, så berre forstyrr oss..ta kontakt , vi vil vere der for deg!

Ingen kommentarer: