måndag, juni 25, 2007

Full fart framover


Endeleg sommar! Det gror og det er grønt og fint omkring oss. Mange har planta i krukker og bed, og vi har nydeleg vær for tida. Det er herleg å sjå utviklinga i naturen dag for dag! Så treng hagen og blomane vatn og næring for å forbli grøne og oppreiste. Slik er det vel også i våre liv. Vi mennesker treng også påfyll slik at vi tåler både sol,varme og uvær innimellom. Det tar på å leve og for ein del kan det til tider kjennes svært tøft. Det betyr mykje at ein gjennom oppveksten har fått næring og styrke til å takle livet med dets medgang og motgang. Derfor er familien og barne og ungdomsarbeidet utruleg viktig i lokalsamfunnet vårt.Det som borna får med seg av verdiar og holdningar tidleg i livet ligg der som ein ressurs å ta fram når motbakkane blir vel bratte. Trygg og god oppvekst for born og unge er ei hjartesak for KrF - Lindås. Vi ynskjer at kommunen vår skal leggje til rette for gode arenaer for desse gruppene, samt at skulen kan vere ein plass der godt læringsmiljø uten mobbing kan ha 1.prioritet. KrF - Lindås vil også ta ansvar for at dei frivillege lag og organisajonar kan få utvikle seg slik at dei har gode vilkår for å drive frivilleg arbeid i kommunen. Eg for min del skulle ha sett og vil arbeide for at idrettsarenaer blir gjort tilgjengelege for alle - og på ein slik måte at laga ikkje skal betale dyr halleige, for så å gå " konkurs ". Nei, vi må sikre oss at tilbodet er av ein slik art at ein faktisk kan nytte seg av det utan å måtte bruke all ressurs for å få det til å gå rundt. Krf - Lindås vil setje på dagsorden viktige saker der vi bla må ha tydelege satsingsområder og mål å jobbe etter. Det går så det suser i Lindås, derfor må vi ha klare langsiktige mål for kommunen vår, og vi må ivareta "fotfolket" som gjer ein enorm flott innsats i det frivillege arbeidet det vere seg idrett, korps,kor, fritidsklubbar etc...Ver med KrF - Lindås i full fart framover!

Ingen kommentarer: