måndag, juni 04, 2007

Shopping

Eg er ei av dei som elsker å gå i butikkar. Eg treng ikkje nødvendigvis kjøpe så mykje, men gå rundt å sjå, fundere, tenkje på om eg kanskje skal kjøpe noko?? Vel, shopping er gøy. I Lindås kommune er vi nå heldige så har fleire shoppingsentra å bruke. Stadig får vi nye tilbod både på Lindås og i Knarvik. I den seinare tid så les vi i lokalavisene at det skal byggjast ut både på nedsida av veien ved Knarvik Senter, og ellers utviding av Knarvik Senter, parkeringshus osv. ja, shoppingsentra må vi ha. MEN, der er eit stort men tenkjer eg. Utan at trafikkproblema i Knarvik blir løyst kan vi ikkje utvide senteret meir verken på oppsida eller nedsida av vegen. Det er eit stort tankekors at trafikkproblemet på ettermiddagstid er så stort at ambulansen frå legevakta ikkje kjem fram. Vår interkommunale legevakt på nedsida av Knarvik Senter ligg sånn til at når trafikken står så kan liv gå tapt. Difor hastar det verkeleg med å få bukt med trafikkproblema i Knarvik. KrF - Lindås ynskjer å leggje til rette for næring og utvikling, men vi vil og vere med å ordne opp i trafikkproblemet. Mitt hjartesukk i dag er at det ikkje blir nye butikkbygg i Knarvik før trafikkproblemet er løyst, dette på tross av at eg elskar å å gå i butikkar! Kva tenkjer du om dette??

Ingen kommentarer: